biznes plan - fitnes klubu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6706
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
biznes plan - fitnes klubu - strona 1

Fragment notatki:...Na podstawie analizy rynku, w szczególnosci zas rozmów z młodziea licealna,
studentami oraz kadra zarzadzajaca w wieku do 30 lat, wynika, e istnieje duy,
niezaspokojony popyt na usługi swiadczone przez kluby fitness, szacowany na co najmniej 200-400% w stosunku do łacznej liczby klientów fitness-clubów na terenie Krakowa...

...Fitness Club „ARENA” bedzie oferowac take sprzeda strojów fitness, odywek dla
sportowców, witamin, kosmetyków pielegnacyjnych i wyszczuplajacych oraz korzystanie z baru wyposażonego w napoje chłodzące. Niektóre napoje – oprócz walorów smakowych – posiadają take właściwości wspomagające uzupełnianie braków energetycznych po wysiłku...

    Fitness Club  „ARENA” 
Biznesplan 
      
 
 
 
Kraków, kwiecień 2008             SPIS TREŚCI    1.  STRESZCZENIE ................................................................................................. 3 2.  INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE.......................................................... 4 3.  ANALIZA RYNKU ............................................................................................... 5 4.  OPIS PRODUKTU............................................................................................... 7 5.  DYSTRYBUCJA I PROMOCJA.......................................................................... 9 6.  ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA....................................................................10 7.  INFORMACJE FINANSOWE.............................................................................13 8.  HARMONOGRAM URUCHOMIENIA INWESTYCJI..........................................19 9.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW...................................................................................19 
  
 
21.  Streszczenie 
 
Biznesplan  obejmuje  analizę  projektu  inwestycyjnego  polegającego  na  uruchomieniu 
fitness-clubu  w  Krakowie.  Realizacja  projektu  wymaga  inwestycji  na  poziomie  250 000  zł. 
Wspólnicy  dysponują  lokalem  oraz  kwotą  100 000  zł.  Pozostała  kwotę  planują  pozyskać  w 
formie kredytu bankowego. Spłacony on zostanie w okresie 2 lat. 
 
Zapotrzebowanie na usługi związane w rekreacją i sprawnością fizyczną stale rośnie, a 
jednocześnie liczba podmiotów świadczących takie usługi jest stale niewystarczająca. Analiza 
oferty  podmiotów  ju   funkcjonujących  na  rynku  wskazuje  na  liczne  braki,  które 
uwzględnione  zostaną  w  ofercie  Fitness  Clubu  „ARENA”.  Do  podstawowych  przewag 
„ARENY” zaliczyć nale y szeroki asortyment oferowanych usług, uwzględniający najnowsze 
trendy,  unikalny  wystrój  sal,  sprzyjający  ćwiczeniom,  politykę  cenową  promującą  klientów 
często  korzystających  z  usług  Fitness  Clubu  „ARENA”  oraz  bogate  zaplecze  rekreacyjne 
umo liwiające  świadczenie  usług  masa u,  sauny  i  solarium.  Wa nym  atutem  jest  te  
atrakcyjna lokalizacja w pobli u wa nego centrum handlowego przy jednej z głównych arterii 
komunikacyjnych Krakowa. 
Podkreślenia  wymagają  tak e  kompetencje  wspólników  planujących  uruchomienie 
Fitness  Clubu  „ARENA”.  Posiadają  oni  zarówno  doświadczenie  biznesowe,  jak  i  wiedzę, 
doświadczenie i uprawnienia związane z przedmiotem działalności. 
Z  przeprowadzonych  obliczeń  i  badań  wynika,  e  projekt  jest  opłacalny,  a  poziom 

(…)

… Wychowania Fizycznego w Krakowie)
udział: 30 %
3. Arkadiusz uławski (Vice-Prezes ds. Sportowych)
ur. 15.02.1975
wykształcenie: licencjat (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Mistrz Polski Juniorów w Kulturystyce w 1992 roku
udział: 30 %
Rok rozpoczęcia działalności:
2003
Historia firmy
Arena s.c. powstała w 2003 roku. Pierwotnym rodzajem działalności było prowadzenie
kursów nauki pływania. W 2005…
… sportów siłowych, w szczególności kulturystyki dla kobiet i mę czyzn pod
kierunkiem wykwalifikowanych trenerów. W ramach usług słu ących utrzymaniu sprawności
fizycznej oferowane będą usługi: masa u, sauny, solarium oraz sprzeda
od ywek dla
sportowców i napojów energetycznych.
Fitness Club zaoferuje swoim klientom mo liwość organizacji zajęć sportoworekreacyjnych mających na celu kształtowanie sylwetki…
… wymaga stałej konserwacji oraz ewentualnej
wymiany zepsutych części. Konserwacja polega na oliwieniu mechanizmów w atlasie
i czyszczeniu sztang oraz sprzętu treningowego specjalnymi preparatami.
12
7. Informacje finansowe
A. Zało enia
Przy budowie planu finansowego przyjęto następujące zało enia dodatkowe:
- plan opracowano w cenach stałych
- VAT pominięto w obliczeniach
- stopa podatku dochodowego 19…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz