Przychody finansowe - strona 8

Kategoria produkcji

 • prof. dr hab. Henryk Runowski
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1666

Zysk (strata) na działalności operacyjnej +przychody finansowe - koszty finansowe Zysk (strata) brutto...

Wykład - wycena aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

- pozostałe koszty operacyjne = zysk/strata operacyjna + przychody finansowe - koszty finansowe = zysk netto...

Analiza ekonomiczna 4

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533

operacyjnej C + F. Przychody finansowe. Koszty finansowe. Wynik na działalności finansowej H - I. Wynik...

Rachunkowość finansowa- wykład 2,3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1813

działalności operacyjnej Pozostałe Koszty przychody finansowe operacyjne Straty nadzwyczajne Przychody...

Rachunek przepływów środków pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

, a także wypłaty należnej akcjonariuszom dywidendy. Podsumowując, przepływy środków pieniężnych obejmują przychody...