Przychody finansowe - strona 7

Wskaźniki rentowności sprzedaży

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

+ pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne) Zysk netto/przychody ze sprzedaży...

Wzrost zadłużenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

+ przychody finansowe + zyski nadzwyczajne Kapitał łączny - suma pasywów (normalnie kapitał łączny...

Plan kont

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3255

i materiałów 733 - Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu 750 - Przychody finansowe 751...

Cena - funkcje, rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2002

przychodów finansowych przedsiębiorstw - funkcja motywacyjna, wysokość cen poszczególnych produktów...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1134

zwiększenie:  pozostałych przychodów operacyjnych,  przychodów finansowych,  zysków nadzwyczajnych...

Zadanie na leasing -prezentacja na wyklad

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

leasingowe …………… Ct - Przychody finansowe ……………. 6) Naliczenie kosztów finansowych z tytułu zaciągniętego...

Rachunkowość finansowa - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Dębska-Rup
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 4200
Wyświetleń: 14357

przyszłych okresów pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe 7.Umorzenie zobowiązań w jednostce...

Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3325
Wyświetleń: 9513

nadwyżkę kosztów nad przychodami w pozostałych kosztach operacyjnych Przychody w przychodach finansowych...