Wzrost zadłużenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost zadłużenia - strona 1 Wzrost zadłużenia - strona 2 Wzrost zadłużenia - strona 3

Fragment notatki:


Każdy wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu rentowności kapitału własnego - dodatni efekt. (wcześniej wzór)
ZN/KW=( ZN/aktywa)/(1- KO/KW)
Rkw=[(Ros*Rkl)±(Wsk*Rdp)]*(1-T)
Rkw= ZN/KW rentowność kapitału własnego
Ros= zysk operacyjny/sprzedaż rentowność operacyjna sprzedaży
Rkl= sprzedaż/kapitał łączny(pasywa) rotacja kapitału
Wsk= KO/KW wskaźnik struktury kapitału
Edf= (zysk operacyjny/kapitał łączny(pasywa) - koszty finansowe/kapitał obcy) efekt dźwigni finansowej
(1-T)=(1- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego/zysk brutto) polityka fiskalna państwa (stopa opodatkowania zysków)
Redefiniowanie powyższych kategorii.
Model Du Ponta (rozwinięty) - oznaczenia (komponenty):
Zysk „operacyjny” - zysk brutto +koszty finansowe + straty nadzwyczajne
Sprzedaż - przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne
Kapitał łączny - suma pasywów
(normalnie kapitał łączny jest to kapitał własny i kapitał obcy długoterminowy)
Kapitał własny - zgodnie z bilansem
Kapitał obcy - suma pasywów minus kapitał własny
Wartość - model ten pozwala na pełne (wyczerpujące) ustalenie wpływów czynników kształtujących rentowność kapitału własnego obliczonego na podstawie danych zawartych w rachunku zysków i strat.
Słabe strony tego modelu:
Efekt dźwigni finansowej liczony jest do kapitału łącznego (pasywów) Wykres zeszyt WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wartość przedsiębiorstwa
wartość rynkowa wartość wewnętrzna (fundamentalna)
porównawcza wartość księgowa, odtworzeniowa, likwidacyjna, dochodowa
Do dochodowej zalicza się: DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i inne.
wartość wewnętrzną ustala się w procesie wyceny, posługując się odpowiednimi metodami (lata 90' - prywatyzacja, największy proces wyceny w Polsce)
wartość rynkową ustala rynek W podejściu dochodowym przedsiębiorstwo jest tyle warte ile wynoszą przyszłe korzyści finansowe generowane dla naszych właścicieli. (wartość przyszłych przepływów pieniężnych). Można wyrazić za pomocą wzoru.
WP(wartość przedsiębiorstwa)= zeszyt Wycena targów(poznańskich) metodą dochodową:
Prognozowane rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Stopa dyskontowa jest równa kosztowi kapitału= oczekiwana stopa zwrotu
Firmy doradcze zajmują się wyceną (duże zespoły)
Wartość odtworzeniowa, likwidacyjna, księgowa to metody majątkowe.


(…)

przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne
Kapitał łączny - suma pasywów
(normalnie kapitał łączny jest to kapitał własny i kapitał obcy długoterminowy)
Kapitał własny - zgodnie z bilansem
Kapitał obcy - suma pasywów minus kapitał własny
Wartość - model ten pozwala na pełne (wyczerpujące) ustalenie wpływów czynników kształtujących rentowność kapitału własnego obliczonego na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz