Analiza przyczynowo skutkowa rentownosci kapitału własnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron.
Analiza przyczynowo skutkowa rentowności kapitału własnego Model Du Ponta
Każdy z tych czynników jest stymulantem, im wyższe tym lepiej.
Nie każdy wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu ROE. Wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu ROE tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo osiąga pozytywny efekt dźwigni finansowej. Oznacza, że rentowność kapitału całkowitego jest wyższa od kosztu kapitału obcego.
Model nie przedstawia należycie wpływu dźwigni finansowej. Abstrahuje od polityki fiskalnej państwa (podatek dochodowy).
Elementem wnioskowania w ramach modelu Du Ponta jest dwuczynnikowy model stopy zwrotu z aktywów (ROA).
W punkcie A i B otrzymujemy tą samą rentowność aktywów.
W przedsiębiorstwie A rentowność sprzedaży jest wyższa niż w B. Natomiast przedsiębiorstwo B ma wyższą obrotowość majątku.
Współczesne przedsiębiorstwa idą w kierunku B.
[Struktura finansowania nie wpływa na rentowność operacyjną.]
Model Du Ponta - rozszerzony (eliminujący ułomności modelu klasycznego).
ROE
(Polityka fiskalna państwa)
(Struktura finansowania, efekt dźwigni finansowej)
Marża, miara efektywności produktowo-rynkowej
Miara sprawności zarządzania majątkiem
Każdy wzrost wartości długu powoduje wzrost rentowności kapitału - ułomność modelu Du Ponta. Rentowność kapitału własnego
Rentowność sprzedaży
Rotacja kapitału
Wskaźnik struktury kapitału
Efekt dźwigni finansowej
Polityka fiskalna państwa
Model Du Ponta - oznaczenia (komponenty) - [zastosowanie tylko w tym modelu]:
Zysk operacyjny = zysk brutto + koszty finansowe + straty nadzwyczajne
Sprzedaż = przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne
Kapitał łączny = pasywa
Kapitał obcy = pasywa - kapitał własny
Wartość aplikacyjna modelu - model ten pozwala na pełne (wyczerpujące) ustalenie wpływu czynników kształtujących rentowność kapitału własnego obliczonego na podstawie RZiS.
Słabe strony modelu:
Efekt dźwigni finansowej jest liczony w uproszczeniu, jako całościowego kosztu kapitału obcego. Czynniki kształtujące cenę akcji w kontekście modelu Du Ponta. Wartość wewnętrzną ustalamy w procesie wyceny posługując się odpowiednimi metodami.


(…)

… kapitału - ułomność modelu Du Ponta. Rentowność kapitału własnego
Rentowność sprzedaży
Rotacja kapitału
Wskaźnik struktury kapitału
Efekt dźwigni finansowej
Polityka fiskalna państwa
Model Du Ponta - oznaczenia (komponenty) - [zastosowanie tylko w tym modelu]:
Zysk operacyjny = zysk brutto + koszty finansowe + straty nadzwyczajne
Sprzedaż = przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne

Analiza przyczynowo skutkowa rentowności kapitału własnego
Model Du Ponta
Każdy z tych czynników jest stymulantem, im wyższe tym lepiej.
Nie każdy wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu ROE. Wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu ROE tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo osiąga pozytywny efekt dźwigni finansowej. Oznacza, że rentowność kapitału całkowitego jest wyższa od kosztu kapitału obcego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz