Podmiot zbiorowy - strona 6

Fazy podmiotowości- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1904

temu podmiotowość znajduje ucieleśnienie w podmiotach zbiorowych lub grupowych. Niektóre...

Rodzaje przestępstw, sankcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

). Podmioty zbiorowe nie podlegają kodeksowi karnemu - inna ustawa jest. Art. 115. § 1. Czynem zabronionym...

Kodeksowe postępowania szczególne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny pod groźbą kary POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE...

Prawa człowieka - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

mogą być również podmioty zbiorowe, kolektywne, art. 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - trójdzielne określenie...

Konstytucja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

chronić mają podmiot zbiorowy w postaci całego społeczeństwa. Społeczeństwo to musi zatem...

Marksizm po śmierci Marksa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

. Podmiotem zbiorowym historii są klasy. Ich zdolność do odegrania historycznej roli zależy od poziomu...