Pepsyna - strona 9

Pytania z analizy 2004

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

przez trawienie enzymami - pepsyną i pankreatyną. Resztę suszy się i waży (bez frakcji rozpuszczalnej...

Biochemia - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6461

zakresie powodują zmiany enz. Optimum pH jest różne dla danego enzymu i stanowi cechę char. Pepsyna pH=1,5...

Przeciwciała

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1771

pepsyną powstaje fragment F(ab')2 i fragment Fc' - swoistość przeciwciał wynika bezpośrednio...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

jak pepsynogen (pepsyna), trypsynogen (trypsyna), chymotrypsynogen (chymotrypsyna), proelastaza (elastaza...

Fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Waldemar Szaroma
 • Biologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5264

+ inne pepsynogen (nieczynna forma pepsyny - rozkład białek) podpuszczka (ścina kazeinę mleka do parakazeinianu...

Jakość i bezpieczeństwo żywności-wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5866

- Nnier) x 6,25 Nnier- azot nierozpuszczalny po trawieniu pepsyną Azot ogólny oznaczamy metodą Kjeldahla...