Pepsyna - strona 10

Układ pokarmowy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Biosfera
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

proteolityczne - proteazy - (pepsyna, rennina, trypsyna, dipeptydaza, elastaza) Enzymy nukleolityczne - nukleazy...

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - Ewolucja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Filek
 • Biologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4480

dr hab. Marię Filek dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. 21-stronicowa notatka zawiera pięć wykładów obejmujących następującą tematykę: 1. Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska (biochemiczna teoria ewolucji, mechanizmy ewolucji, adaptacja, aklimatyzacja)...

Fiziologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Artur Dembiński
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3080

enzymu pepsyny i aktywuje ją. Gruczoły żołądka wydzielają śluz i sok żołądkowy zawierający enzymy...

Histologia - tkanka łączna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1582

TKANKA ŁĄCZNA WPROWADZENIE Tkanka łączna jest najbardziej zróżnicowanym typem tkanki pochodzenia mezenchymalnego . Cechą charakterystyczną tkanki łącznej jest jej budowa, a od innych tkanek różni ją to, że komórki nie przylegają ściśle do siebie. W skład tkanki łącznej wchodzą: komórki - różnego...

Biomedyka pytania z książki i odpowiedzi

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 3192

Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wr...

Biomedyka - opracowane pytania z kolokwium

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 3444

Są to opracowane pytania z kolokwium na Uniwersytecie Rolniczym z przedmiotu Podstawy rozwoju i wychowania. Wykłady oraz ćwiczenia, których materiał obejmuje kolokwium, prowadzi prof. dr hab. Anna Radochońska. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju orga...

Biotechnologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Pytka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4235

Omawia między innymi takie zagadnienia jak: historia biotechnologii, biotechnologia klasyczna i nowoczesna, podział biotechnologii, cel, produkty GM, jakość żywności i przetwórstwo, żywność otrzymywana z organizmów modyfikowanych genetycznie, drobnoustroje, fermentacja żywności, temperatura ada...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

występuje enzym hydrolizujący skrobię. Jest to: a) pepsyna b) ptialina c) trypsyna d) brak takiego enzymu...