Fiziologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3549
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fiziologia - strona 1

Fragment notatki:

FIZJOLOGIA OGÓLNA
TRANSPORTY BŁONOWE
Transport przezbłonowy - komórka kontaktuje się z przestrzenią pozakomórkową, skąd pobiera różne związki niezbędne do jej funkcjonowania oraz wydala powstające w niej produkty. Błona komórkowa nie może swobodnie przepuszczać różnych związków, gdyż uniemożliwiało by to funkcjonowanie komórki. Istnieją systemy transportu przezbłonowego, które umożliwiają selektywny transport w obu kierunkach.
- transport bez udziału nośników:
Dyfuzja - woda i drobne cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach dyfundują (przenikają) swobodnie przez błonę komórkową z roztworu o stężeniu większym do roztworu o stężeniu mniejszym, czyli zgodnie z gradientem stężeń. Dyfuzja ustaje w momencie, gdy po obu stronach błony stężenia te się wyrównują. Wyróżniamy dyfuzję:
prostą złożoną
osmozę
- transport z udziałem nośników- transport przez błony z uczestnictwem w przenoszeniu różnych, zlokalizowanych w błonie białek. W ten rodzaj transportu mogą być zaangażowane dwa mechanizmy:
> dyfuzja ułatwiona - transport ułatwiony zachodzi wtedy, gdy przenośnik białkowy przenosi jony lub inne cząsteczki zgodnie z gradientem stężeń lub/i gradientem elektrycznym. Przenośnik wiąże się z transportowaną substancją i przenosi ją bez nakładu energii.
> transport aktywny - transport cząsteczek wbrew gradientowi stężeń, odbywający się kosztem energii metabolicznej. Energia do tego transportu pochodzi najczęściej z ATP. Można wyróżnić trzy różne mechanizmy transportu aktywnego:
translokacja grupowa
transport aktywny pierwotny - dotyczy jednego rodzaju substancji
transport aktywny wtórny - gdy transport aktywny jednej substancji stwarza niezbędny gradient chemiczny lub elektryczny dotransportuj drugiej substancji
Właściwości układów transportowych z udziałem nośników: swoistość, wysycenie, współzawodnictwo
- kanały jonowe - są utworzone przez białka. Występują kanały dla Na+, K+, Ca2+, Cl-.
Są one niezwykle selektywne dla każdego z tych jonów. Zwykle kanały jonowe są zamknięte i otwierają się w odpowiedzi na bodziec. BRAMKOWANIE = otwieranie i zamykanie przez:
zmiany elektryczne = bramkowane napięciem błony komórkowej
przyłączenie substancji = bramkowane ligandem
rozciąganie = bramkowane mechanicznie
- egzocytoza - sposób transportu cząsteczek i makrocząsteczek wytwarzanych przez komórkę - endocytoza - transport cząsteczek i makrocząsteczek do wnętrza komórki
HOMEOSTAZA - oznacza stałość środowiska wewnętrznego ustroju (objętości i składu płynów ustrojowych, ciepłoty, zaopatrzenia w substraty energetyczne, itd.). Do jej tworzenia przyczynia się skoordynowana czynność wszystkich układów: nerwowego, krążenia oddechowego, wewnętrznego wydzielania, pokarmowego i moczowego oraz mięśni i kości.


(…)

… informację wysyłaną przez wszystkie receptory całego ciała, przetwarza je i gromadzi na ułamek sekundy, a następnie kontroluje układ ruchowy. Móżdżek pełni funkcję dystrybutora siły skurczów mięśni poprzecznie prążkowanych, umożliwiając poruszanie się człowieka, utrzymywanie postawy wyprostowanej. W korze mózgu są reprezentowane wszystkie rodzaje receptorów, zarówno receptory błędników, proprioreceptory…
….
Tkanka mięśniowa, dzięki obecności białek kurczliwych, ma unikalną zdolność do skracania się.
Podział:
Mięśnie poprzecznie prążkowane - nazywane tak ze względu na naprzemiennie występowanie jasnych i ciemnych proszków, widocznych w preparatach histologicznych. W obrębie tej grupy wyróżniono:
- mięśnie szkieletowe - mięsień sercowy
Mięsnie gładkie - układ włókienek mięśniowych nie jest uporządkowany…
…, których zakończeniem są włókna pnące.
ROLA MÓŻDŻKU
- kontrola napięcia mięśniowego
- kontrola równowagi
- kontrola ruchów dowolnych i mimowolnych
- udział w planowaniu ruchów
EEG - jest to zapis graficzny aktywności elektrycznej komórek nerwowych leżących w pobliżu elektrody rejestrującej
PŁYN MÓZGOWO RDZENIOWY
Płyn mózgowo-rdzeniowy - to przejrzysta, bezbarwna ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową mózgu…
… się, że może on dla nich pełnić funkcję transportującą. Zawartość H+ i CO2 (pH) wpływa na perfuzję mózgową oraz wentylację. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest nieustannie wytwarzany w stałej objętości wciągu doby poprzez sploty naczyniaste i wyściółkę układu komorowego mózgu.Podlega on dwukrotnej wymianie w ciągu 24 godzin.
FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO
- funkcja regulacyjna
- planowanie i regulacja wykonywania czynności ruchowej…
… (TRH),
Hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH)
Hormon uwalniający hormon wzrostu (GHRH)
Somatostatyna (SRIF)
Hormon uwalniający hormon adrenokortykotropowy (CRH)
Hormon hamujący uwalnianie prolaktyny (PIH)
Hormon uwalniający prolaktynę (PRH)
Hormon uwalniający hormon melanotropowy (MSH-RH)
Hormon hamujący uwalnianie hormonu melanotropowego (MSHIH).
HORMON WZROSTU (SOMATOTROPINA) - GH:
Hormon…
… - adrenergicznym
Diecie wysokobiałkowej,
Wydzielanie somatotropiny jest regulowane dzięki dwóm hormonom podwzgórzowym:
Hormonowi uwalniającymi hormon wzrostu (działa przez czynniki wymienione wyżej i powoduje wzrost wydzielania somatotropiny)
Hormon hamujący wydzielanie hormonu wzrostu (powoduje zahamowanie wydzielanie somatotropiny)
Działanie:
Działa przede wszystkim na wątrobę, mięśnie i tkankę tłuszczową…
…, kwasu moczowego, fosforanów),
wewnątrzwydzielnicza (produkcja i wydzielanie m.in. reniny, angiotensyny II, prostaglandyny, erytropoetyny, aktywnej witaminy D3),
metaboliczna (wytwarzanie licznych substancji oraz degradacja wielu hormonów i związków aktywnych biologicznie).
Powyższe funkcje są spełniane m.in. dzięki procesowi filtracji (przesączania), mającemu miejsce w kłębuszkach nerkowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz