Egzamin z biologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z biologii - strona 1 Egzamin z biologii - strona 2 Egzamin z biologii - strona 3

Fragment notatki:


1. Wiązka przewodząca typu otwartego zawiera: a) kambium b) felogen c) miazgę d) odp. a i b e) odp a i c 2. W skład perydermy nie wchodzi: a) korek b) feloderma c) kolenchyma d) felogen 3. Za główne zdobycze ewolucyjne roślin lądowych należy uznać: a) wytworzenie organów, redukcję gametofitu b) uzależnienie w procesie rozmnażania od wody, wytworzenie organów c) uniezależnienie w procesie rozmnażania od wody, redukcje sporofitu d) uniezależnienie w procesie rozmnażania od wody, redukcje gametofitu 4. Wskaźnikami stany zanieczyszczenia środowiska są: a) sukulenty b) bioindykatory c) polisaproby d) mezosaproby 5. Pokoleniem dominującym w przemianie pokoleń paprotników jednozarodnikowych jest: a) makrogametofit b) sporofit c) mikrogametofit d) gametofit e) odp. a i c 6. Pochodzenia liściowego jest: a) bulwa b) cebula c) cierń d) kłącze 7. Oglądano pod mikroskopem obiekt o długości 100 μm używając okularu powiększającego  10x. Jakiego trzeba obiektywu, żeby powiększyć badany obiekt do wymiarów 0,5 cm: a) 5x b) 10x c) 20x d) 40x e) 50x f) 100x 8. Za odkrywcę diktiosomów uważa się: a) Hook’a b) Schwanna i Schleidena c) Browna d) Goldiego 9. Proplastyd to: a) plazmatyczne składniki komórki b) plastydy w komórkach embrionalnych c) cytoplazma z jądrem komórkowym i błoną komórkową d) tylko cytoplazma z jądrem komórkowym 10. Klony to komórki powstałe w wyniku: a) mejozy b) mitozy c) amitozy d) mitozy lub mejozy 11. Błona jądrowa to: a) kariolemma b) tonoplast c) plazmalemma d) sarkolemma 12. Roztwór jodu w jodku potasu pozwala na wykrycie w komórce: a) skrobi b) ziaren aleuronowych c) tłuszczu d) białek 13. Do wykrycia skrobi w bulwie ziemniaka używa się: a) płynu Lugola po podgrzaniu b) roztwór jodu w jodku potasu c) próbę Tromera d) w bulwie ziemniaka nie można wykryć skrobi w prosty sposób 14. Występuje w komórce  Procaryota , brak u  Eucaryota : a) jądro b) rybosom c) tylakoid d) mezosom 15. U kur występuje cecha tzw. szurpatości upierzenia, sprzężona z płcią i uwarunkowana allelem  recesywnym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w krzyżówce szurpatego koguta i normalnie  upierzonej kury znajdą się szurpate samice: a) 0% b) 12,5% c) 25% d) 50% e) 75% f) 100% 16. Matrycą w procesie transkrypcji jest: a) DNA b) mRNA c) rRNA d) tRNA e) wszystkie wymienione 17. U ssaków bruzdkowanie jest: a) całkowite równomierne b) całkowite nierównomierne c) niecałkowite nierównomierne d) powierzchniowe 18. Gastrulacja przez obrastanie to: a) delaminacja b) epibolia c) inwaginacja d) imigracja 19. W I podziale mejotycznym uczestniczy 10 chromosomów. Ile chromosomów będzie w 

(…)

…) szyszynka
d) jajnik
86. Mięśnie poprzecznie prążkowane pojawiły się po raz pierwszy ewolucyjnie u:
a) pierścienic
b) stawonogów
c) płazińców
d) obleńców
87. Włókna tkanki mięśniowej pochodzą z:
a) mezodermy
b) ektodermy
c) endodermy
d) mezenchymy
88. W tkance mięśniowej gładkiej:
a) nie ma włókien aktynowych i miozynowych
b) nie ma włókien aktynowych
c) włókna aktynowe i miozynowe ułożone są nieregularnie…
…) parenchymula
c) amfiblastula
d) planula
65. Larwa wolnożyjąca charakterystyczna dla bruzdogłowca to (patrz pytanie 36):
a) onkosfera
b) procerkoi
c) miracidium
d) pleurocerkoid
66. Typową pierwotną jamą ciała jest:
a) schizocoel
b) coeloma
c) miksocoel
d) hemocoel
67. Wybierz zestaw, który zawiera układ nie występujący u wirków:
a) układ wydalniczy, układ pokarmowy, układ rozrodczy
b) układ wydalniczy, układ…
…, która nie zmienia swojej grubości w czasie skracania
mięśnia jest:
a) filament aktynowy
b) sarkomer
c) mikrotubule
d) miofibryla
e) włókienko kurczliwe
92. Narządami oddechowymi u skorupiaków nie są:
a) skrzela
b) pseudotchawki
c) cała powierzchnia ciała
d) wszystkie odp. błędne
93. Jama ciała większości obleńców to:
a) coeloma
b) pseudocoel
c) schizocoel
d) miksocoel
94. Spośród pasozytniczych nicieni żyworodne…
…) anthomeduza
d) żadne koralowce nie mają tego stadium
Wśród jamochłonów najliczniejsze są:
a) stułbiopławy
b) krążkopławy
c) koralowce
d) żebropławy
Pierwotna jama ciała wypełniona parenchymą to:
a) schizocoel
b) pseudocoel
c) miksocoel
d) spongocoel
W cyklu rozwojowym Fasciola hepatica występują kolejno:
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
a) sporocysta, miracidium, redia, metacerkaria…
…:
a) muchy domowej
b) raka rzecznego
c) pająka
d) skolopendry
U których zwierząt występuje wtórna jama ciała:
a) płazińców
b) obleńców
c) pierścienic
d) parzydełkowców
Rozwój pierścienic jest:
a) prosty
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
b) złożony z larwą trochoforą
c) złożony z larwą weliger
d) odpowiedzi a i b są prawdziwe
Ile moczu pierwotnego produkuje nerka:
a) 1,5 – 2 l
b) 10 – 20 l
c…

Samoreplikujące się organelle dzielą się w fazie:
a) G1
b) S
c) G2
d) M
Mitochondriów nie posiadają:
a) erytrocyty ptaków
b) erytrocyty ptaków i ssaków
c) erytrocyty ssaków
d) plemniki ssaków
Komórka została odkryta w wieku:
a) XV
b) XVII
c) XIX
d) na początku XX
Najliczniejsze lipidy w błonie komórkowej to:
a) sfingolipidy
b) glikolipidy
c) fosfolipidy
d) sterole
Ściana komórkowa Procaryota zbudowana bywa…
… barku azotu nie będzie widoczny u:
a) wyki
b) jęczmienia
c) kukurydzy
d) pokrzywy
Wydajność energetyczną fotosyntezy oblicza się na:
a) około 50 %
b) około 30 %
c) około 42 %
d) około 70 %
Hydrofobowe części fosfolipidów błonowych tworzone są przez:
a) reszty węglowodorowe wyższych kwasów tłuszczowych
b) glicerol
c) węglowodorowe reszty glikolipidów
d) prawdziwe są odpowiedzi a i b
Nadmiar aminokwasów w ustroju człowieka jest:
a) wykorzystywany jako materiał energetyczny
b) wydalany z ustroju
c) może być magazynowany
d) wszystkie wymienione odpowiedzi są prawdziwe
W synapsach nerwowo – mięśniowych przekaźnikiem (mediatorem) jest:
a) noradrenalina
b) acetylocholina i adrenalina (???)
c) w synapsach typu elektrycznego, do których należą nerwowo – mięśniowe brak jest
mediatorów
d) acetylocholina
Największa…
…:
a) hemofilia i albinizm
b) daltonizm i łysienie
c) daltonizm i hemofila
d) zespół Downa i zespół Turnera
Synonimy terminu obojnactwo to:
a) dwupłciowość, hermafrodytyzm
b) biseksualizm, allogamia
c) poligamia, polispermia
d) diseksualizm, koprofagia
Malaria to zakaźna choroba tropikalna wywołana przez:
a) amebę (Amoeba proteus)
b) sporowca (Plasmodium sp.)
c) wiciowce (Trichomonas sp.)
d) wirus
Układ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz