Immunologia, Swoiste mechanizmy odporności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia, Swoiste mechanizmy odporności - omówienie - strona 1 Immunologia, Swoiste mechanizmy odporności - omówienie - strona 2 Immunologia, Swoiste mechanizmy odporności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Swoiste mechanizmy odporności
Humoralne:
Przeciwciała:
Pierwsza linia obrony- blokowanie wnikania drobnoustrojów do org przez mechanizmy fiz-chem.
Druga linia obrony- eliminacja patogenów, które wniknęły do org na drodze mechanizmu odporności wrodzonej nieswoistej (granulocyty, makrofagi, kom NK)
Mobilizacja czynników obronnych w oporności wrodzonej.
Bakteria (komponenty powierzchniowe) → aktywacja dopełniacza na drodze alternatywnej → aktywne podjednostki → komórki tuczne → wydzielają mediatory reakcji zapalnej → zwiększenie przepuszczalności śródbłonka naczyniowego → diapedeza
Cytokiny- efekty na kom sąsiadujące
IFN gamma.
Odpowiedź swoista powstaje w odpowiedzi na konkretny antygen.
Antygen: substancja, która wprowadzona do organizmu indukuje:
1) Produkcję swoistych przeciwciał (odporność humoralną) i reaguje z nimi w sposób swoisty
2) Rozwój swoistych limfocytów T efektorowych (odporność komórkową) i reaguje z receptorami tych komórek w sposób swoisty.
Przeciwciała: Glikoproteiny produkowane w odpowiedzi humoralnej na antygeny obce lub zmieniona antygeny własne (które nabyły cechy obcości)
Reagujące w sposób swoisty z antygenami, które indukowały ich rozwój
Przeciwciała są wytwarzane przez komórki plazmatyczne wywodzące się z pobudzonych antygenem limfocytów B
Symbole:
Immunoglobuliny (Ig)- ogół przeciwciał
Przeciwciało- Ab
Symbol przeciwciała w formie monomerycznej- Y
Podstawowa struktura przeciwciała:
Dwa łańcuchy ciężkie H
Dwa łańcuchy lekkie
Lekki z ciężkim i ciężki z ciężkim połączone mostkami disiarczkowymi
Region zawiasa
Część C-końcowa (na dole)- odp za właściwości biologiczne
Część N-końcowa (na górze)- za wiązanie antygenu (miejsce wiązania antygenu)
Wnioskowanie o budowie i funkcji poszczególnych części przeciwciała:
Enzymy dzielące na poszczególne fragmenty:
Papaina- rozpad cząsteczki na 2 fragmenty Fab, które mają miejsca wiązania antygeny. Dodatkowo fragment Fc- krystalizujący- ten na dole.
Pepsyna- podział poniżej wiązania S-S między łańcuchami ciężkimi- każda cząsteczka jest dwuwartościowa (ma dwa miejsca wiązania antygenu). Niepołączone nie mogą pełnić funkcji biologicznej.
Izotopowe zróżnicowanie immunoglobulin w oparciu o rodzaj łańcucha ciężkiego:
Łańcuch ciężki α- IgA


(…)

… wszystkie cząsteczki Ag
Precypitacja:
W żelu
W środowisku płynnym
Zastosowanie:
Do identyfikacji Ag czynników zakaźnych
Wykrywanie Ab w surowicach
Aglutynacja:
Antygen zaadsorbowany na cząsteczce (bakteria, bentonit, lateks)
Wykrywanie Ag czynników zakaźnych lub Ab
Np. erytrocytów w diagnostyce serologicznej grup krwi
Aglutynacja bakterii w diagnostyce chorób zakaźnych
Bakterie są antygenami złożonymi…
… (komplementu) na drodze klasycznej:
Wystarczy 1 cz IgM (IgG potrzebne były 2)
Aktywacja dopełniacza przez IgM istotna w niszczeniu: Bakterii
Wirusów
Komórek nowotworowych. (protekcja).
Działanie szkodliwe w reakcji poprzetoczeniowej na dożylnie wprowadzane (transfuzja krwi) krwinki czerwone niezgodne w zakresie antygenów układu ABO.
Aglutynacja i hemoliza krwinek przez naturalne przeciwciała anty-A lub anty-B…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz