Biomedyka pytania z książki i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomedyka pytania z książki i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi. Powoduje przystosowanie się nas do istnienia w określonych warunkach. Ogniwa łańcucha są różne u poszczególnych osób i populacjach. Nie ma możliwości omijania ogniw.
Co rozumiesz pod pojęciem rozwoju fizycznego (somatycznego, biologicznego)?Rozwój fizyczny (somatyczny lub biologiczny) - to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej. Wyjaśnij pojęcie rozwoju jawnego i utajonego.Jawny rozwój charakteryzuje się wzrostem wymiarów ciała oraz zmianą jego kształtu i proporcji.Utajony rozwój wynika z kolejnych przystosowań biochemicznych i fizjologicznych, w skład, których wchodzą skomplikowane reakcje chemiczne, metaboliczne i fizjologiczne umożliwiające wbudowanie substancji pokarmowych w nowe lub odnawiane tkanki organizmu. Tak wiec rozwój utajony jest związany z substancjami chemicznymi, metabolicznymi i fizjologicznymi czynnościami, oraz powiększających przystosowaniem powiększających się narządów i układów,
Omów dziedzinę badań i zadania auksologii.Auksologia - dyscyplina scalająca naukę o ontogenezie, badająca organizmy żywe w rozwoju osobniczym w zależności od czasu, determinacji genetycznej, wpływów środowiska, w aspekcie rozwoju biologicznego oraz psychicznego i motorycznego. W ramach auksologii, zwanej też dewelopmentologią, wydzielić można embriologię, której przedmiot badań stanowią zmiany inwolucyjne człowieka. Scharakteryzuj jakościowe aspekty rozwoju fizycznego.
* Wzrastanie - powiększanie ciała:- Rozrost - zwiększanie się wymiarów i masy tkanek;- Rozplem - mnożenie się liczby komórek na drodze podziału komórek i powielania kwasów dezoksyrybonukleinowych. * Różnicowanie - doskonalenie struktury (budowy):- Różnicowanie obejmuje następujące rodzaje zjawisk rozwojowych:- Przebudowę struktur komórek i tkanek (cytogenezę i histogenezę)- Grupowanie się tkanek w określone układy i narządy (organogenezę)- Dostrajanie się poszczególnych układów i narządów do pozostałych i formowanie się ogólnych kształtów i proporcji organizmu (typogenezę).* Dojrzewanie - doskonalenie się funkcji:- Specjalizacja - kształtowanie się funkcji narządów i układów;- Integracja - dostrajanie się funkcji w ramach całego organizmu.* Postęp - doskonalenie organizacji organizmu jako systemu.
Omów energetyczno-informacyjne aspekty rozwoju. - Energetyka - wykorzystanie źródeł energii i koszt energetyczny procesów rozwojowych.- Informatyka - źródła, charakter i mechanizmy przekazywania informacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz