Biochemia - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6972
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - pojęcia - strona 1 Biochemia - pojęcia - strona 2 Biochemia - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Obszerne opracowanie pojęć z biochemii. 11-stronicowa lista zagadnień z przedmiotu biochemia. Ponadto zadania na kolokwium (około 60 zadań). Wyjaśnienie takich pojęć jak: enzymy, inhibitory, koenzym, centrum aktywne, C A, inaktywatory, inhibicja, inhibicja niewspółzawodnicząca, kataliza, kataliza homogenna, białkowy charakter, koenzymy, wpływ temperatury na reakcję, wpływ pH, aktywatory, mechanizm działania enzymów, inhibicja współzawodnicząca, kinetyka reakcji enzymatycznej, ATP, przeniesienie reszty pirofosforanowej, Koenzym F, NAD+, NADP+, oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy, oligoglikozydazy, amylazy, celulazy, sprzężenie koenzymatyczne, witaminy, wit. D, wit. A, krzywica, gospodarka wapniowo fosforanowa, wit. K, filochinony, UDP, CDP, trójfosforany, biotyna, wit. H, awitaminoza, wit. B12, kwas askorbinowy, wit. C, prowitamina. Ponadto omówiono następujące zagadnenia: kataliza enzymatyczna, wpływ stężenia na szybkość reakcji, czy koenzym można utożsamić z grupą prostetyczną?, stała Michaelisa, co określa odwrotność stałej Michaelisa, wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji, specyficzność absolutna, aminokwasy, czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej, funkcje koenzymu jako katalizatora, co to są proenzymy, II klasa enzymów, podklasy hydrolaz, działanie lipazy, transferazy, czym różnią się oksydazy od oksygenaz, różnica między katalizą i peroksydazą, reszty fomylowe, kwas foliowy, rodopsyna, karboksybiotyna.

ENZYMY- to białka, ich funkcja to katalizatory, powodujące złożone reakcje chemiczne. Są to na ogół białka proste lub złożone, rozpuszczalne. Białka są wrażliwe na działanie i zmiany środowiska otaczającego je.
CENTRUM AKTYWNE-jest to część - fragment białka odpowiadający bezpośrednio za katalizę reakcji.
KOENZYM - substancje, które są niezbędne do aktywności enzymu i same współdziałają w katalizowanej reakcji. Reakcja enzymu z substancjami niebiałkowymi.
APOENZYM - koenzymy współdziałają w reakcjach określonych typów, natomiast w części białkowej czyli apoenzymie zawarta jest zdolność rozpoznania właściwego substratu tzw. swoistość kierunku działania.
C A -aby zaszedł akt katalizy musi dojść do połączenia substratu z enzymem i powinien powstać kompleks ES. Połączenie to następuje przy udziale gr. funkcyjnych i reakcjach gr. substratu. Te gr. znajdują się w charakterystycznym układzie przestrzennym i wzajemnie ze sobą współpracują. Szczególny układ tych grup jest nazywany centrum aktywnym.
INHIBITORY - gr. czynników chemicznych specyficznych, które działają odwracalnie - modyfikująco na określony fragment cząsteczki enzymu, co powoduje obniżenie szybkości reakcji. Zjawisko specyficznego hamowania jest określone jako inhibicja.
INAKTYWATORY - gr, czynników, która doprowadza do nieodwracalnego ścięcia białka (denaturacji). Proces niespecyficznego hamowania i nieodwracalnego hamowania nazywamy Inaktywacja.
INHIBICJA polega na tym, że określona substancja (inhibitor) może się łączyć z jednym ze składników uczestniczących w reakcji enzymatycznej lub w inny sposób blokować ich współdziałanie. Do elementów tych należą: enzym, substrat, koenzym.
INHIBICJA niewspółzawodnicząca - w przeciwieństwie do hamowania nie daje się znieść przez zwiększenie stężenia substratu. Polega na nieodwracalnym blokowaniu aktywnego centrum enzymu przez związki nie podobne strukturalnie do substratu. ENZYMY - funkcje katalizatorów biologicznych umożliwiających przeprowadzenie złożonych reakcji chem.
Duża ilość r

(…)

…, jaką pełni funkcję.
Rola karotenu u zwierząt.
Na czym polega epimeryzacjia.
Budowa globiny, w jaki sposób przyłącza tlen.
Podać wzory laktozy, maltozy oraz pełną nazwę.
Podać wzór fruktofuranozy.
Budowa i wzór GMP
Opisz konfigurację tRNA
Podaj wzory: L arabinozy, B D fruktozy, N - acetyloglukozoaminy - gdzie występują te związki.
Podaj wzor sacharozy.
Jakie jest znaczenie estrow fosforanowych…
… strukturze kwas poligalakturonowy.
Wyjaśnij pojęcie anomeryzacji, podaj przykład anomerów.
Które z wymienionych związków dadzą pozytywny wynik w reakcji z płynem Fehlinga: glukozo-1-fosforan, glukozo-6-fosforan, glukozo-1,6-difosforan, fruktozo-1-fosforan, fruktozo-1,6-difosforan, glukoza, fruktoza, trehaloza, maltoza. Dlaczego?
Budowa cząsteczki glikogenu.
Co oznacza stwierdzenie, że hemoglobina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz