Specyficzność działania enzymów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3766
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyficzność działania enzymów - strona 1 Specyficzność działania enzymów - strona 2

Fragment notatki:

Enzymy to białka o własnościach katalitycznych, które posiadają zdolność zwiększania szybkości reakcji chemicznej. Obniżają energi ę aktywacji ,( minimalna wartość energii, która jest niezbędna do zajścia danej reakcji chemicznej. Energia aktywacji może być dostarczona do układu z zewnątrz, np. w postaci ciepła, energii promieniowania lub energii elektrycznej). same jednak nie ulegają przemianie, dlatego nie zużywają się bezpośrednio w wyniku reakcji.
Większość enzymów składa się z: części białkowej , czyli apoenzymu ,(część białkowa enzymu, zawiera tzw. centrum aktywne, w którym cząsteczki substratu ulegają przemianie w cząsteczki produktu. Wraz z koenzymem (bądź grupą prostetyczną) stanowi - kompletny, gotowy do działania enzym.) części niebiałkowej , czyli grupy prostetycznej lub koenzymu .(część niebiałkowa enzymu nietrwale połączona z apoenzymem. Do koenzymów zalicza się np. NAD, NADP, niektóre witaminy: K, B1.)
Większość reakcji zachodzących w komórkach jest regulowana przez enzymy. Ich cechą charakterystyczną jest swoistość czyli zdolność do katalizowania ograniczonej liczby reakcji chemicznych. Swoistość kierunku działania Polega na zdolności enzymu do katalizowania tylko jednej reakcji z możliwych reakcji jakim może podlegać substrat. Jeżeli substrat może przekształcać się w różne produkty każda z reakcji jest katalizowana prze inny enzym. Specyficzność substratowa Oznacza możliwość wyboru przez dany enzym jednego lub grupy strukturalnie podobnych związków z którymi wchodzi w kompleks zdolny do dalszych reakcji. Właściwość ta wynika z „dopasowania” struktury substratu do kształtu centrum aktywnego enzymu.
Enzymy mogą wykazywać z zależności od sposobu i mechanizmu „dobierania” substratów specyficzność grupową i absolutną, w odniesieniu do typu reakcji, oraz specyficzność stereochemiczną . specyficzno ść grupowa -wykazuje ją większość enzymów ,czyli mogą one wykorzystywać w charakterze substratu określoną grupę podobnych do siebie substancji. Specyficzno ść absolutna - dla enzymu istnieje tylko jeden ściśle określony substrat. Specyficzno ść stereochemiczna - względem form L i D, izomerów geometrycznych, położenia wiązania w cząsteczce substratu, ustawienia przestrzennego koenzymu, a także asymetrii kompleksu ES w przypadku symetrycznych substratów
Za właściwości katalityczne każdego substratu odpowiada jego miejsce aktywne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz