Jakość i bezpieczeństwo żywności-wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 6685
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakość i bezpieczeństwo żywności-wykłady - strona 1 Jakość i bezpieczeństwo żywności-wykłady - strona 2 Jakość i bezpieczeństwo żywności-wykłady - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy plik zawiera 30 stron wytłumaczonych zagadnień i pojęć dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności, m.in.: zdrowotność, bezpieczeństwo żywności, atrakcyjność sensoryczna, dyspozycyjność, jakość żywności – uwarunkowania, oznaczanie zawartości wody, dodatki do żywności (food additives), oznaczanie zawartości popiołu i składników mineralnych, sposoby mineralizacj próbek, oznaczanie chlorków, oznaczania zawartości ca, metale ciężkie w żywności, specjacja i analiza specjacyjna, białko, metoda Kjeldahla, oznaczanie zawartości tłuszczu, liczba reicherta – meissla (lrm), oznaczenie zawartości cukrów, metody kolorymetryczne, prawo Bieta, metody chemiczne, zafałszowania żywności i metody ich wykrycia, fałszowanie alkoholi.

Notatka stanowi doskonałe kompendium wiedzy na powyższy temat.

Drugi plik zawiera 41 stron wykładów z tego samego obszaru tematycznego. W notatce znajdziecie następujące kwestie: rynek żywnościowy-jakość –konsument, oznaczanie zawartości wody, dodatki do żywności, znaczenie chlorków w mleku metodą mehra, oznaczenie zawartości popiołu i składników mineralnych. wybrane metody oznaczania składników mineralnych, metody oznaczania metali ciężkich, oznaczenie zawartości tłuszczu.

Wykłady zostały sporządzone w bardzo dokładny sposób, zawierają dodatkowo rysunki i wzory.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Jakość z łac. qualitas- przymiot, cecha, charakter, jest to spełnienie oczekiwań konsumenta. To ogół cech i właściwości produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (PN-EN ISO 8402/1994).
To stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (PN-EN ISO 9000/2001).
Żywność (środek spozywczy) - każda substancja lub środek przetworzony lub nieprzetworzony do spozycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do zucia, woda oraz składniki żywności celowo dodane żywności w procesie produkcji. Jakość zywności jest pojęciem kompleksowym, skł. się z 3 podstawowych cech:
I- zdrowotności (bezpieczeństwo, wartość odż., kcal, wartość dietetyczna),
II- atrakcyjność sensoryczna (wygląd, zapach, smakowitość, konsystencja, a struktura),
III- dyspozycyjność (wielkość jednostkowa, trwałość, łatwość przygotowania). Zdrowotność - żywność nie może stwarzać zagrożeń zdrowotnych, powinna mieć określoną wartość odżywczą i posiadać atrakcyjne walory sensoryczne, które skłonią do zakupu i spozycia produktu. ! Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 definiuje bezpieczeństwo produktu jako ogół warunków, które muszą być spełnione, a w szczególności: - stosowanych substancji dodatkowych i aromatów
- poziomów substancji zanieczyszczających - pozostałości pestycydów
- warunków napromieniowania zywności
- cech organoleptycznych
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu zywnością, w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
Bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podjete na wszystkich etapach produkcji zywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
Zagrożenia - czynniki biologiczne, chemiczne lub fizyczne wyst. W żywności lub środkach żywienia zwierząt mogące spowodować negatywne skutki dla zdrowia człowieka. Żywność bezpieczna - zywność zawierająca wszystkie składniki odżywcze w ilości zabezpieczającej realizację norm żywieniowych, a jednocześnie zawierająca w minimalnej ilości substancje, zwłaszcza obcego pochodzenia, które mogą stanowić ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz