Cukry redukujące

Redoksymetria - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2478

sacharydów oparte na redukcji soli miedzi (II) w środowisku alkalicznym przez cukry redukujące: - metoda...

Reakcja Maillarda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4543

przez bezpośrednią reakcję grupy karboksylowej lub hemiacetylowej cukrów redukujących z grupą aminową aminokwasów...

Oznaczenie zawartości cukrów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4662

miedzi (Cu2+  Cu+), oznacza się bezpośrednio metodą polarymetryczną a zawartość cukrów redukujących...

Reakacje millarda, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

przez Maillarda (1912 r.) przy użyciu mieszanin cukru redukującego i aminokwasu, i stąd noszą jego imię. Charakter...

Cukry

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1995

to disacharyd, cukier nieredukujący, glukozy d (końcówka -ozyd), Sacharoza - P-D-fruktofuranozylo(l->2)-α-D...