Cukry redukujące

Redoksymetria - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2296

sacharydów oparte na redukcji soli miedzi (II) w środowisku alkalicznym przez cukry redukujące: - metoda...

Reakcja Maillarda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4193

przez bezpośrednią reakcję grupy karboksylowej lub hemiacetylowej cukrów redukujących z grupą aminową aminokwasów...

Oznaczenie zawartości cukrów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3941

miedzi (Cu2+  Cu+), oznacza się bezpośrednio metodą polarymetryczną a zawartość cukrów redukujących...

Reakacje millarda, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

przez Maillarda (1912 r.) przy użyciu mieszanin cukru redukującego i aminokwasu, i stąd noszą jego imię. Charakter...

Cukry

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1904

to disacharyd, cukier nieredukujący, glukozy d (końcówka -ozyd), Sacharoza - P-D-fruktofuranozylo(l->2)-α-D...