Pastwisko - strona 17

Grawitacyjne ruchy masowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

na erozję. Spłukiwanie osiąga największe rozmiary na stokach rolniczych, później pastwiskach i lesie...

Stosunki wodne Europy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

ją pola uprawne, łąki, pastwiska i zbiorowiska ruderalne; jej najcenniejsze resztki są chronione...

Łąka podmokła - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Cygan
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

lat porastają obszary bezleśne i od dawna użytkowane są jako tereny kośne lub pastwiska. Roślinność tych łąk...

Interakcje pokarmowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systematyka roślin i zwierząt
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

przez człowieka np. biocenoza pola, sadu, pastwiska. Również biotop - nieożywiona część ekosystemu i biocenoza...

Procesy niszczące glebe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

uprawnych i pastwisk odpadami spalin (Pb, Cd, Zn, Ni) Aerozole SO2 i H2SO4 (kwaśne deszcze) - wymywanie...