Pastwisko - strona 16

Propedautyka rolnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Irena Suwara
 • Rolnictwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4144

użytków zielonych Użytki zielone - to łąki i pastwiska Dzielą się one na: Użytki przemienne - (tzw...

Opis szlachty i chłopów polskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

otrzymywała na wspólne gospodarowanie pastwisko(wygon) Nie był przywiązany do ziemi, kiedy chciał opuścić wieś...

Założenia podatku rolnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

, które są czasowo zwolnione z podatku ustawa o podatk rolnym zalicza grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją...

Zdolność do czynności prawnych w KN

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

w ich skład wchodził własny majątek nieruchomy (pastwiska i łąki) jak i ruchomy (ks. sądowe) państwo...

Historia Grecji - prowincja Achaja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

przeznaczano na pastwiska dla bydła i koni, których posiadanie było dumą właścicieli . Z krajobrazu znikają...