Cywilizacyjne zróżnicowania ludzkości a normy moralne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cywilizacyjne zróżnicowania ludzkości a normy moralne - strona 1 Cywilizacyjne zróżnicowania ludzkości a normy moralne - strona 2

Fragment notatki:


Cywilizacyjne zróżnicowania ludzkości a normy moralne. Nie ma jednej moralności, jest różnie przez różnych ludzi interpretowana. Cywilizacja-stopień rozwoju społeczeństwa osiągnięty na określonym etapie w zakresie środków produkcji, instytucji społecznych, kultury materialnej.
Naród cywilizowany to naród o gładkich obyczajach i posiadający prawo. Czynniki różnicujące cywilizacje:
prawo-rodzinne, majątkowe, spadkowe
źródła praw-etyka, interes państwa, wola władcy, prawda objawiona.
stosunek do etyki-wszystko może podlegać ocenie etyczne
stosunek do czasu
Jak dla mnie odpowiedz na te pytanie to : w różnych cywilizacja są różne normy moralne, czyli cywilizacja ma wpływ na normy moralne, ale także normy moralne mają wpływ na cywilizację. Plus to co wyżej i jakoś krążyć wokół tego.
2) C ywilizacja miłości w ujęciu Jana Pawła II Cywilizacja miłości - ideał moralno-społeczny głoszony i rozwijany przez JP II. Jest to świat bardziej ludzki, oparty na miłości, na odpowiedniej hierarchii i wartości. Idea służebna dla wszystkich, nie tylko dla chrześcijan. Fundamentem cywilizacji miłości jest pierwszeństwo osoby nad rzecz - personalizm. „Być” przed „mieć”. Wolność, solidarność, prawda, sprawiedliwość.
Sposoby realizacji cywilizacji JP II :
uznać że światem kieruje Bóg
jeżeli światem kieruje Bóg to muszą być prawa boże do tego
wprowadzać prawa boże w świat życia człowieka
3) Moralność jako fakt społeczny. Przedmiot „socjologia moralności”. Nazwa socjologia moralności pierwszy raz użyta w szkole Durkheima.
Levi Bruhl - socjologia moralności to nauka o obyczajach.
Moralność dotyka każdego człowieka. Nie ma jednej moralności dla każdego.
Moralność jako fakt społeczny - w szkole amerykańskiej zaczęto badać wartości. Wpływ na zachowania mają mody, ale one w odróżnieniu od wartości przemijają.
M. Ossowska - nauka o moralności, czyli nauka o zjawiskach uznanych za moralne.
„Moralność mieszczańska” , „Etos rycerski i jego odmiany”.
Socjologia moralności jako nauka empiryczna o faktach moralnych. Moralność - jeden z najistotniejszych systemów normatywnych rządzących społecznościami. Moralność to ogół: norm, zasad, ocen, wzorów, ideałów zmierzających do regulowania stosunków miedzy ludźmi. Całokształt ocen jednostki/ grupy społecznej oceniany jest według funkcjonujących zasad i norm. Normy moralne mogą mieć sankcje w presji społecznej
PYTANIE 5 -Środowisko fizyczne a rozwój norm moralnych E. Durkaim zwrócił uwagę, że socjologię można badać jako fakt społeczny - „fizyka obyczajów”


(…)

…, że socjologię można badać jako fakt społeczny - „fizyka obyczajów”
Czynniki wpływające na moralność: wpływ środowiska fizycznego. Zarówno klimat jak i gleba mogą wpływać na moralność pośrednio. Także brak pracy może mieć wpływ.
Ibn Haldun- wyróżnił 7podstawowych klimatów, od najbardziej zimnego do najbardziej gorącego. W tym najbardziej zimnym i tym najbardziej ciepłym ludzie przypominali zwierzęta. Klimat umiarkowany jest najbardziej odpowiednim by mogła wytworzyć się cywilizacja.
Montesque - klimat zakreślił granice religii; Poligamia- tam gdzie więcej kobiet klimat ciepły;
Poliandria- tam gdzie więcej mężczyzn- klimat zimny
Monogamia- umiarkowany klimat
Najniższą forma religii to animizm. Monoteizm rodzi się na pastwiskach i pustyniach, ponieważ te przestrzenie dają możliwość medytacji.
Huntington- klimat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz