Paruzja

note /search

Wieczność, koniec czasów

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

się nieskończenie przed stworzeniem AION HUTOS - rozpoczyna się Stworzeniem a kończy Paruzją, czas rozpościerający...

Pismo Święte o natchnieniu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

się paruzji. Nie spełniły się słowa „Nie przeminie to pokolenia aż wypełnią się te słowa”. Pokolenie...

Metody teologii fundamentalnej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

swojej misji a znaki, cuda założył kościół i jest w nim obecny od paruzji; jest często stosowana; metoda...

Wykład - eschatologia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1057

. Jednak będzie na tyle specyficzne, że będzie rozpoznawalne. Paruzja - powtórne przyjście Chrystusa...