Filozoficzne dowody na istnienie Boga - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozoficzne dowody na istnienie Boga - wykład - strona 1 Filozoficzne dowody na istnienie Boga - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Prawo Naturalne, Prawo Boże, Filozoficzne dowody na istnienie Boga
Państwo Boże - De civitas Dei - zhierarchizowane Panuje pokój - pax - pokój jest tym do czego ludzie powinni dążyć Civitas terrena - państwo ziemskie
Civitas diaboli - państwo diabła
Tylko od łaski bożej - predistinaciones zależy to, do jakiego państwa trafimy po śmierci
Historiozofia
Epoki:
1. Od stworzenia człowieka,
2. Potop,
3. Abraham,
4. Mojżesz/ królowie - Dawid i Salomon,
5. Nawiedzenie NMP i jej poczęcie - około 33 lata,
6. My żyjemy w szóstej epoce - przedostatniej - oczekiwanie na przyjście Chrystusa. - paruzja,
*7. Ponowne przyjście Chrystusa,
Koncepcja Augustyna:
1. Prawo boskie - lex aeterna,
2. Prawo naturalne - pośrednie,
3. Prawo ludzkie - lex humana - Cyceron/ lex temporalis
Trzy rodzaje pokoju:
1. Pax domestica - pokój w domu,
2. Pax civilis - pokój w państwie,
3. Pax terrena - pokój ziemski - nieosiągalny,
Boecjusz - filozof przejściowy starożytność/średniowiecze,
Dusza chrześcijanina jest jak twierdza - dzięki wierze jest niezłomna; prawdziwe szczęście odnajdziemy tylko w jedności z Bogiem, czyli po śmierci,
Ciało zginie, ale dusza nigdy,
3 średniowiecznych myślicieli:
- św. Tomasz z Akwinu - „Summa teologiczna”, „Summa filozoficzna” - udowodnić w sposób rozumowy istnienie Bog,
Dowody na istnienie Boga św. Tomasza:
1. Z ruchu (ex motu),
2. Dowód z przyczyny sprawczej - pierwszą sprawczą przyczyną jest Bóg - pierwszy poruszyciel,
3. To co możliwe i to co konieczne - Bóg jest bytem koniecznym, 4. Stopnie doskonałości - wszystkie byty są zhierarchizowane - najwyżej jest Bóg,
5. Dowód celowości - Bóg świat stworzył jako najdoskonalszy z możliwych i urządził w sposób rozumny, wszystko żyje w jakimś celu
Dowody filozoficzne na istnienie Boga:
1. Ontologiczny - Andelm z Canterbury - istnienie Boga jest zawarte w jego pojęciu
2. Teleologiczny - celowościowy - ten świat został mądrze przez kogoś stworzony i ma jakieś zadanie do spełnienia,
3. Psychologiczny - Kartezjusz - Bóg, jako idea jest zakorzeniony w naszym umyśle,
4. Etyczny - Emmanuel Kant - najdoskonalszym pod względem moralnym dla ludzi jest Chrystus; dowodem na istnienie Boga jest moralne życie na wzór Chrystusa,
5. Kosmologiczny - Bóg jest stwórcą świata; poprzez obserwację świata dochodzimy do wniosku, że ktoś ten świat musiał stworzyć.


(…)

… + miłość).
Prawo naturalne - jest wieczne, niezmienne i doskonałe tak jak boskie, ale zrozumiałe przez ludzi. Czlowiek powinien dążyć do dobra, ale zła unikać.
Lex naturalis:
- ius gentium - wynika bezpośrednio z prawa natury - co czynić, żeby było dobre - ochrona życia, rozmnażanie się - dzielenie się życiem, dążenie do prawdy, *własność też jest dobrem,
- ius civile - bliższe określenie prawa natury - własność prywatna nie jest własnością najważniejszą, ale każdą należy szanować,
Neotomizm=personalizm - filozofia współczesnego Kościoła
Teodycea - dlaczego Bóg dopuścił do istnienia zła w świecie?
Św. Tomasz - zło nie istnieje, wszystko co stworzył Bóg jest dobre; zło to brak dobra,
Spór o uniwersalia - William Ockham
Brzytwa Ockhama - bytów nie należy mnożyć ponad miarę,
3 stanowiska:
- nominalizm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz