Neotomizm

Max Scherrer -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

- łączył fenomenologię z neotomizmem Podsumowanie: Człowiek jest osobą: Posiada wartości, jest otwarty...

Wielcy papieże przełomu XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1806

" kapitalistów. Dzięki wysiłkom Leona XIII Kościół rzymskokatolicki w XX w. wkraczał z: 1) neotomizmem...

Tomizm (E. Gilson)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

, jeden ze współtwórców neotomizmu. Z seminarium wyniósł gruntowną znajomość greki i łaciny oraz szeroką orientację...

Doktryna Kościoła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

społeczno - ekonomicznych 1) neotomizm - podstawa systemu myślowego, odwołanie do poglądów Tomasz z Akwinu 2...