Katolicka nauka społeczna po II wojnie światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katolicka nauka społeczna po II wojnie światowej - strona 1 Katolicka nauka społeczna po II wojnie światowej - strona 2

Fragment notatki:

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ II Sobór Watykański - 1963-1965 - Jan XXIII - Paweł VI
- dzieło posoborowe miał zamiar kontynuować Jan Paweł I (imiona - polaczenie, zmarł po 33 dniach)
- kontynuuje Jan Paweł II
- do soboru KNS posiadała jeden filar -neotomizm, od drugiego soboru dodano drugi filar - personalizm
- ekumenizm
- liturgia w językach narodowych
- nowy podział ról w relacjach między klerem a świeckimi
- papież pozostał głową Kościoła, zreorganizowano kurie i kongregacje, zniesiono przysięgę antymodernistyczną
- wezwanie do nowego katechizmu (ogłoszono w 1992)
Personalizm - prace Jacques Maritaina („Humanizm integralny”) i Emmanuela Mouniera („Personalizm a chrystianizm”)
- odzwierciedlenie fermentu intelektualnego wśród lewicowych katolików
- neotomizm skoncentrowany na wspólnocie - personalizm skoncentrowany na osobie ludzkiej
- człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo boże, najsilniejsze związki posiada z Bogiem i cechuje go przyrodzona godność
- nadana przez Boga i niezbywalna
- w godności jest osadzona tez ludzka wolność - prowadzi ona nas z powrotem do Boga
- reakcja na doświadczenia totalitaryzmu
- jedli człowieka cechuje naturalna przyrodzona godności, to on nie może być w żaden sposób poświęcone dla dobra rasy,
państwa, wizji społecznej etc. - sam stanowi wartość sama w sobie, a godność jest niezbywalna
- personaliści polscy - np. Tadeusz Mazowiecki
1963 - Encyklika Jana XXIII „ Pacem in Terris ” - koncepcja władzy w życiu społecznym - za św. Pawłem - władza pochodzi od Boga
- cały ład społeczny tez pochodzi od Boga, nie ma ładu społecznego jeśli nie ma w nim idei władzy
- władza nie jest kreacją człowieka, nie powstała mocą ludzkiego autorytetu, ale treść tej władzy nadaje człowiek
- skoro człowiek wybiera treść, to należy pamiętać aby wybrana forma ustrojowa nie naruszała godności i wolności
człowieka
- demokracja to ustrój, gdzie godność i wolność ludzka ma się najlepiej - ale Kościół rezerwuje sobie dla wiernych prawo do
niewykonywania woli większości (która jest częścia demokracji) jeśli ta wola jest niezgodna z zasadami wiary i moralności
chrześcijańskiej
- państwo i kościół to różne instytucje które mają różne cele, ale powinny z sobą współpracować dla dobra wspólnego
- także dobro niewierzących - dobro wspólne
- ta współpraca nie wymaga uprzywilejowanej pozycji kościoła - relacje są takie jak w państwie strony uznają za najlepsze,
ale zawsze kościół musi się cieszyć niezbywalnym prawem do krytyki rozwiązań politycznych które nie są zgodne z jego


(…)

…, edukacja, walka z bezrobociem - zadania państwa
- własność prywatna jest instytucja naturalna , ale nie może służyć wyłącznie właścicielowi (atomizm) - w niektórych
sytuacjach musi także służyć innym którzy znajdują się w biedzie
- np. III świat
Jan Pawel II - „Centesimus Annus” 1991
1981 - „Laborem Exercens”, Jan Paweł II
- pod wpływem ks. Tischnera
- istota ludzka bierze udział w dziele Stwórcy poprzez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz