Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej - strona 1

Fragment notatki:


Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej Historia postrzegana jako wektor - istnieje początek i koniec (Stworzenie-Paruzja?); Bóg stworzył świat, życie, człowieka, który podlega czasowi;
Niepowtarzalność zjawisk i ich linearna sekwencja czasowa w historii - niewłaściwe dla okresu wczesnego chrześcijaństwa (s. 379?) CZAS w ujęciu Nowego Testamentu = CIĄGŁE NASTĘPSTWO CHWIL , linia jest figurą obrazującą najlepiej jego ciągłość = czas w ujęciu chrześcijaństwa jest LINEARNY - rozumienie jako przeciwieństwo greckiej koncepcji czasu, całkowicie przeciwstawnej
Lata trzeba liczyć od narodzin Chrystusa - od zdarzenia umiejscowionego w czasie, ale też odmierzającego czas; Chrystus jest celem i kresem historii
Czas w Biblii i chrześcijaństwie przede wszystkim czasem teologicznym ; działalność Boska związana z czasem w sposób naturalny , czas jest naturalnym warunkiem wszelkiego działania boskiego Św. Augustyn - pytania na temat natury czasu starał się rozwiązywać tak, aby wyjaśniały działania Boga wobec człowieka i świata. Dla jego poglądu metafora linii matematycznie jednostajnej inspirowanej przez geometrię - niewłaściwa - s. 379 ?! książka, dziwność; archetypowe spojrzenie na czas i lepiej od linii obrazuje je przykład książki ze stykającymi się okładkami - spojrzenie wyobrażeniowe / typologiczne - rzutowanie wyobrażeń w przyszłość; pewni ludzie i określone zdarzenia ze starego testamentu postrzegane jako postacie lub paradygmaty, które miały się nieustannie realizować w toku historii (BIBLIA PAUPERUM np.?) w Biblii historia i czas na jednym poziomie rozumiane dosłownie, na drugim wyobrażeniowo i proroczo; myślenie o wszechświecie jako bycie pełnym harmonii
- Typologiczny sposób postrzegania rzeczywistości bardzo podobny do archaicznego czy też pierwotnego pojmowania czasu! ????
- Najważniejszy wpływ św. Augustyna na czas kosmologiczny nie wiązał się z liniowym rozumieniem czasu , lecz z bezczasowym archetypem , i wynikał nie z oryginalności idei Augustyna, lecz z jego dominacji w tradycji chrześcijańskiej. Bóg miał gotowy plan całego stworzenia , zanim jego słowo spowodowało tego planu realizację i objawienie. Ta koncepcja archetypu zgodna z typologicznym wyobrażeniowo uświęconym spojrzeniem na historię. Koncepcja ta była także zgodna z Platońską wizją wszechrzeczy rozwijających się z ziaren pierwotnych archetypów. Predenstynacja Św. Augustyn - czas historii zachowywał pewną ” ambiwalencję” , w której obrębie ludzie, choć włączeni w wieczność i poddani opatrzności , mieli wpływ na swój własny los oraz los ludzkości
Czas linearny, posiada sens i kierunek, zmierza ku Bogu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz