Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 16

Prawo na turystyce i rekreacji

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2331

przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej...

Ustawy samorządowe

  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ©Kancelaria Sejmu    s. 1/23 Dz.U. 1974 Nr 14 poz. 85      USTAWA   z dnia 10 kwietnia 1974 r. Opracowano na pod- stawie: tj. Dz.U. z 2001 r...

Inspektor kolejnictwa

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 4. Licencje wydaje się na czas nieokreślony...