Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Euroregiony - prezentacja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1869

 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydującychoraz regionami...

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Adam Nita
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii...

PINOP 27b - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

) posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym...

Traktat z Lizbony

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Instytucje Europejskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

, która miała być ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i wejść w życie 1...