Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 27

Przepływy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

wartości średniej można obliczyć δ ( x) = σ ( x) N średnie kwadr odchylenie ∂ ( x) = ( x − x) i N 2...

Statystyka matematyczna zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

standardowe populacji to błąd oszacowania wartości średniej: Sxśr= σ/√n σ - odchylenie standardowe populacji n...

Ocena błędów wyników pomiarów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

, − odchylenie standardowe ( rednie odchylenie kwadratowe) σ, 1 − wariancja w = σ2. Oszacowaniem (estymatorem...

Portfel inwestycyjny wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

tych miar mogą być wariancje, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności Wrażliwości - uwzględniają...

Statystyka międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wydymus
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 5425

odchyleń poszczególnych wartości xi od średniej arytmetycznej Odchylenie standardowe Odchylenie przeciętne...

Tematy zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

. Oszacować ryzyko wypłaty dla polisy (jako miarę ryzyka przyjąć odchylenie standardowe i współczynnik...

Wnioskowanie statystyczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

- nieznane statystyka ma rozkład studenta o (n-1) stopniach swobody S - odchylenie standardowe z próby...