Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 26

Pytania na egzamin - Zbiór danych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

-to zawsze też odchylenie standardowe (pierwiastek z wariancji) 13. Test kruskala wallisa -nieparametryczny odpowiednik...

Zmienna losowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Pietroń
 • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

o postaci: Def. Rozkład normalny ze średnią m=0 oraz odchyleniem standardowym σ=1 nazywamy standardowym...

Statystyka opisowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Krzysztof Dariusz Szostek
 • Statystyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1435

badanej cechy i nie interpretujemy jej. Odchylenie standardowe - jest to pierwiastek kwadratowy...

Model Markowitz'a- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2247

: cov i ρ Ryzyko portfela dwuskładnikowego wyrażone wariancją i odchyleniem standardowym. Wagi...

Statystyka- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756

i odchylenie standardowe reszt: Odchylenie standardowe reszt informuje o ile wartości empiryczne odbiegają...

Zadania na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ł. Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

mają rozkład normalny ze średnią 76% i odchyleniem standardowym 8,2%, obliczyd jaki procent studentów zda...