Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 25

Dyskretne zmienne losowe - c.d.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

standardowe Odchylenie standardowe zmiennej losowej X, oznaczane przez DX, definiujemy jako pierwiastek...

Statystyka - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

estymacji przedziałowej: Niech X~N[e(X), D(X)], - przy założeniu, że odchylenie standardowe D(X) jest znane...

Satystyka matematyczna - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

ciężar 0,96kg oraz odchylenie standardowe 0,08 kg. Oszacować wariancje ciężaru opakowania na poziomie...

Pomiar inteligencji - wykład nr 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

odchyleniem standardowym (Wechsler przyjął wartość 15 punktów jako miarę odchylenia standardowego) - narzędzie...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 7266

na odchyleniu się zmiennej losowej o dowolnym rozkładzie o więcej niż 3 odchylenia standardowe (te nasze 3 δ...