Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 24

Estymacja punktowa i przedziałowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

papierosów wynosiła 7,75 zł, a odchylenie standardowe było równe 0,3 zł. Zakładając, że ceny papierosów...

Regresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

jest mniejsza lub równa liczbie obserwacji (k T ) 4. Odchylenia standardowe in plus i in minus redukują się E(ε...

Statystyka rozkład dwumianowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

) = 5 * 0,1 * 0,9 = 0,45 Odchylenie standardowe wynosi: D(X) = √0,45 = 0,67 Zadania Z akt firmy...

Podsumowanie z ekonometrii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1260

- wskazuje jaka część zmienności zmiennej Y nie jest objaśniana za pomocą modelu; 3. odchylenie standardowe...

Dodatkowe zadania - zad. 1 - 5

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

portfela (jako miarę ryzyka przyjąć odchylenie standardowe i współczynnik zmienności wypłat). Wykorzystując...

Zadania zmienna losowa typu ciągłego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Monika Papież
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861

oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe). Wartość oczekiwana: ; Wariancja: Zad.1 Zmienna losowa X...