podsumowanie z ekonometrii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podsumowanie z ekonometrii - strona 1 podsumowanie z ekonometrii - strona 2 podsumowanie z ekonometrii - strona 3

Fragment notatki:Linia regresji – graficzny obraz funkcji regresji
Współczynnik korelacji – liczba określająca siłę i kierunek związku powiązania \
R – korelacja liniowa wielu zmiennych, r – korelacja liniowa 2 zmiennych, 0, a po

Mają one na celu sprawdzenie, w jakim stopniu oszacowany model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej. Istnieje kilka mierników dopasowania modelu: 1. współczynnik determinacji R2 – jest miarą stopnia, w jakim model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej Y(ogólna zmienność zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez zmienne objaśniające w b%) Dopasowanie modelu do danych jest tym lepsze, im bliżej jest on liczby 1; 2. współczynnik zbieżności φ2- wskazuje jaka część zmienności zmiennej Y nie jest objaśniana za pomocą modelu; 3. odchylenie standardowe reszt Se- wskazuje na przeciętną różnicę między zaobserwowanymi wartościami zmiennej objaśnianej i wartościami teoretycznymi (wartość empiryczna zmiennej objaśnianej różni się od wartości teoretycznej o b.[jednostek])

Linia regresji - graficzny obraz funkcji regresji
Współczynnik korelacji - liczba określająca siłę i kierunek związku powiązania \
R - korelacja liniowa wielu zmiennych, r - korelacja liniowa 2 zmiennych, 0<=R<=1 0-brak korelacji ... 1-zależność funkcyjna; znak informuje o kierunku zależności. Wartość współczynników korelacji - Correlation Coefficient albo R-squared. Pierwsze to właśnie współczynnik korelacji, a drugie współczynnik determinacji. Żeby uzyskać współczynnik korelacji ze wsp. determinacji to należy to drugie spierwiastkować i otrzymamy wartość bezwzględna wsp. korelacji. No i na koniec z tego względu, że wsp. korelacji przyjmuje wartości od <-1,1>, a po spierwiastkowaniu otrzymamy zawsze wartość dodatnią to patrząc na rysunek jak linia regresji jest rosnąca to dajemy "plusa", a jak malejąca to "minusa".
Zmienne endogeniczne zależą od zmiennych:
- zmiennych egzogenicznych - zmiennych endogenicznych opóźnionych (tylko w modelach wielorównaniowych)
- zmiennych endogenicznych (tylko w modelu niezderukowanym)
Weryfikacja składnika losowego, badanie :-symetrii-losowości-stacjonarności-wartości oczekiwanej-autokorelacji-normalności
Różnice, a podobieństwa między wspł korelacji, a autokorelacji.Różnice:- korelacja wskazuje na powiązania pomiędzy zmienna y i wszystkimi zmiennymi objaśniającymi - autokorelacja zwraca uwagę na powiązanie y z wartościami y-ekow z poprzednich badan,- badania za pomocą rożnych testów,- w przypadku stwierdzenia korelacji model jest poprawny, a przy autokorelacji mamy 3 rozwiązania - usuwamy przyczynę autokorelacji, przeprowadzamy estymacje parametrów lub zostajemy przy mnk i godzimy się na mniejsza efektywność estymatorów,- w celu zbadania korelacji stawiamy 2 hipotezy, do sprawdzenia autokorelacji możemy użyć 3 hipotez (dwie różne hipotezy H1),Podobieństwa:- obie funkcje sa liniowe
Składniki modelu addytywnego tendencji rozwojowej:
Yt = F(t) + G(t) +ξ(t)
Yt - poziom badanego zjawiska
F(t) - funkcja trendu
G(t) - funkcja wahań okresowych
ξ(t) - składnik losowy o rozkładzie normalnym, E(ξ) = 0, V(ξ) = const
Mierniki dopasowania modelu tendencji rozwojowej do danych empirycznych. Mają one na celu sprawdzenie, w jakim stopniu oszacowany model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej. Istnieje kilka mierników dopasowania modelu: 1. współczynnik determinacji R2 - jest miarą stopnia, w jakim model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej Y(ogólna zmienność zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez zmienne objaśniające

(…)

…-grafów dla każdego wybieramy reprezentanta
Podaj metody wyznaczania trendu, opisz jedną z nich
mechaniczne:
- wskaźniki bezwzględne (stały przyrost = postęp arytmetyczny = funkcja liniowa)
- wskaźniki względne (przyrost o stały procent = postęp geometryczny = funkcja potęgowa)
- średnia ruchoma (wygładzanie danych linią łamaną) Metoda mechaniczna opiera się na średnich ruchomych. Polega…
…-Douglasa Pi= 12,5*Mi^(0,2) * Zi^(0,7)*e^(-0,04)*”ksi” p- wielkość produkcji M-wartość majątku trwałego Z-nakłady robocizny wartość 12,5 - nie interpretuje się
wartość 0,2 - to współczynnik elastyczności wartości majątku trwałego produkcji - zmiana majątku o 1% daje średnio zmianę produkcji o 0,65% (przy stałym zatrudnieniu = pozostałe czynniki ceteris paribus)
wartość 0,7 - to współczynnik elastyczności…
… do wartości. Najprostszy sposób doboru funkcji polega na wzrokowej ocenie ułożenia punktów w układzie współrzędnych i na analizie przyrostów trendu. Kolejnym krokiem w tej metodzie jest obliczenie parametrów wybranej funkcji i określenie jej wzoru. Na podstawie wzoru będzie możliwe ustalenie wartości trendu dla przyszłych okresów czasu. - funkcja liniowa
- funkcja potęgowa
- funkcja wykładnicza
- funkcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz