Pytania na egzamin ze statystyki dla kierunku biologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin ze statystyki dla kierunku biologii - strona 1

Fragment notatki:


„pytanio-zagadnienia” ze staty 1. Kwantyle - mediana -wartość zmiennej dzieląca zbiór danych na dwie równe części
2. Chi 2 - test nieparametryczny, liczebność oczekiwana nie mniej niż 6 (n/r*c), 2x2, test dokładny Fischera, z poprawką Yatesa
3. Skala porządkowa - każdy element zbioru otrzymuje rangę różnicującą zbiór w sposób jakościowy 4. Współczynnik determinacji - R 2 - wykorzystywany jest w analizie regresji do oceny dopasowania równania regresji do danych empirycznych
5. Test Cochrana Coxa -stosuje się go przy nierównych wariancjach (test t z oddzielną oceną wariancji)
6. Współczynnik kontyngencji (C) -miara korelacji między zm jakościowymi gdy zm niezależne c=0 zależy od … tabeli Cmax= pierwiastek z k-1/k 7. Współ. Regresji -ile zmieni się zmienna zależna jeżeli zm niezależną zwiększym o 1
8. Test t-Studenta -parametryczny
9. Które z testów nie należą do post hoc - Dunna??
10. Kiedy stosuje się test U -gdy założenia testu t-Studenta nie są spełnione, 20 R
11. Siłę związku bada -korelacja
12. Jeżeli liczymy średnią arytmetyczną -to zawsze też odchylenie standardowe (pierwiastek z wariancji)
13. Test kruskala wallisa -nieparametryczny odpowiednik ANOVA
14. Jedno z założeń ANOVA -wariancje w poszczególnych grupach muszą być sobie równe, niezależne i losowe
15 Średnia arytmetyczna ważona -średnia z obliczonych średnich, nie są równocenne (w-waga)
16. Poziom istotności -graniczne prawdopodobieństwo
17. t. durbina Watsona -równanie regresji musi mieć wyraz wolny, N15, wartość testu d , dwie wartości krytyczne- d l i d u (t.Lagrange'a)
18. dobór elementów do próby -losowy reprezentatywne / nielosowy arbitralnie
19. błąd pierwszego rodzaju -prawdziwa H 0 odrzucona, zmniejszenie prawdopodobieństwa powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu II rodzaju
20. testy parametryczne -charakterystyka, normalny rozkład, równość wariancji, wnioskujemy o parametrach populacji
21. rozstęp ćwiartkowy -odchylenie 22. rozstęp międzykwartylarny -różnice między q1 i q3 - zawiera 50% wszystkich wartości wokół średniej lub mediany
23. obliczenia w teście M-W -wykonywane są w oparciu o rangi pomiarów, a nie o ich wartości. W praktyce test ten weryfikuje hipotezę o równości median w 2 próbach ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz