Przepływy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływy-opracowanie - strona 1 Przepływy-opracowanie - strona 2 Przepływy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczając przez n liczbę wszystkich wystąpień badanego jednorodnego zjawiska w  okresie N lat obserwacji, prawdopodobieństwo wystąpienia w zbiorze n-  elementowym m.- tej wartości i wyższej lub niższej od niej, w zależności od tego czy  ciąg rozdzielczy jest nie malejący czy nie rosnący, wynosi dla próby krótkiej: P=m/n+1 Natomiast prawdopodobieństwo roczne wynosi               + − − = k n m n r p 1 1 1 gdzie: r- liczba lat, w których badane zjawisko wystąpiło co najmniej jeden raz k- średnia liczba wystąpień badanego zjawiska w roku odniesieniu do lat, w których  wystąpiło ono chociaż jeden raz, czyli k=n/r=1 W praktyce, przy zestawianiu danych mogą zaistnieć cztery następujące sytuacje  określania prawdopodobieństwa rocznego: 1.W N-letnim okresie obserwacji badane zjawisko nie było obserwowane we  wszystkich latach rr, czylik=n/r1, a więc gdy r1 to               + − − = k n m n r p 1 1 1 2. W N-letnim okresie obserwacji badane zjawisko nie  było obserwowane we wszystkich latach rN, czyli k=n/r1, a więc gdy r=N, a k1 to               + − − = k n m p 1 1 1 4.W N-letnim okresie obserwacji badane zjawisko było  obserwowane w każdym roku r=N i tylko jeden raz n=N, czyli k=n/r=1, a więc  gdy r=N, a k=1 to  1 + = n m p 1.Równomierne rozrzucenie  błędu na wszystkie składniki bilansu. Metodę tę  można stosować jedynie w przypadku, gdy wszystkie składniki bilansu są  wielkościami tego samego rzędu oraz są wyznaczone z taką samą dokładnością (z  takim samym błędem względnym). Poprawka przypadająca na każdy składnik  bilansu wynosi wówczas 2. Rozrzucenie błędu na  składniki bilansu proporcjonalnie do ich wielkości. Metodę  tę można stosować jeżeli składniki bilansu są wielkościami różnego rzędu, ale  wyznaczone są z jednakową dokładnością. Poprawka przypadająca na i-ty składnik  bilansu jest wówczas proporcjonalna do wartości tego składnika i wynosi

(…)

…, do
przekroju zamykającego zlewnię. Wobec tego chwilowy hydrogram jednostkowy
może być wyznaczony jako funkcja gęstości prawdopodobieństwa dobiegania kropli,
wszystkimi możliwymi drogami, do przekroju zamykającego zlewnię. W oryginalnej
wersji modelu chwilowy hydrogram jednostkowy opisany jest dwoma parametrami
kształtu tp i hp.
Oznaczając przez n liczbę wszystkich wystąpień badanego jednorodnego zjawiska…
… w zlewniach kontrolowanych jaki i
niekontrolowanych.
W modelu geomorficznym, jako genezę stworzenia się spływu po powierzchni
zlewni a następnie w ciekach kolejnych rzędów , przyjęto probabilistyczną teorię
dobiegania kropli deszczu , spadłych w różnych miejscach na obszarze zlewni, do
przekroju zamykającego zlewnię. Wobec tego chwilowy hydrogram jednostkowy
może być wyznaczony jako funkcja gęstości…
…]. Uporządkowany chronologicznie zbiór największych
przepływów rocznych tworzy serię statystyczną Qmax.” Przytoczone określenie
wymaga pewnej interpretacji:
-pojęcie „najwyższy przepływ roczny” oznacza jeden z przepływów głównych
pierwszego rzędu, który oznaczany jest standardowym symbolem WQ. Jednak z
dalszego tekstu przepisu wynika, że rozpatrywany jest przepływ kulminacyjny
największego wezbrania w ciągu…
… charakterystyk przepływu wyłącznie w zlewniach
niekontrolowanych. Nie wolno ich stosować do określania przepływów w przekrojach
niekontrolowanych rzeki kontrolowanej.
Są to najczęściej zależności w postaci wzorów empirycznych i izolinii a ostatnio jako
trendy powierzchniowe lub wielowymiarowe regresje regionalne, bądź też jako
uśrednione charakterystyki lub uśrednione zależności regionalne.
Modele matematyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz