Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 28

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

jest równa: V(X ± Y) = V(X) + V(Y). Odchylenie standardowe ၳ zmiennej losowej: Współczynnik zmienności vၳ...

Testy z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1470

z odchyleniem standardowym ±5 g. Zakupiono 100 konserw, których średnia waga wynosiła 245 g. Czy nie zakładano...

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2170

(standardowym) lub dyspersją σ zmiennej losowej nazywamy pierwiastek arytmetyczny z jej wariancji. Odchyleniem...

Rozkład zmiennych losowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

o postaci: Def. Rozkład normalny ze średnią m=0 oraz odchyleniem standardowym σ=1 nazywamy standardowym...

Prognozowanie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

determinacji (R ) - miara dopasowania do danych rzeczywistych - odchylenie standardowe reszt modelu (s...

Statystyka opisowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Marcin Błażejowski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5320

10,2 42,25 104,04 66,3 238 235 0 0 142,5 169,6 134 Odchylenie standardowe Odchylenie standardowe...

Metody hodowlane - Wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Erwin Długosz
 • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

   xi n n i 1  Wariancja z próby 1 n 2  x   ( xi  x ) 2 n i 1 Odchylenie standardowe 1 n  x2...