Nieruchomość budynkowa

note /search

Nieruchomości - rodzaje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

tych działek. Numery działek są elementami oznaczenia nieruchomości w dziale I ksiąg wieczystych. Nieruchomość...

Wykład - rzecz (I sem)

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

odrębny przedmiot własności; dookreśla go prawo własności; dzielą się na rolne i nierolne; =nieruchomość...

Rzecz - wykład (I sem)

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

, jej zasięg. Rolne - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; Nie rolne Nieruchomość budynkowa - budynek...

Definicja nieruchomości - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1449

własności 16. Nieruchomość budynkowa - Budynek i inne urządzenia trwale związane z gruntem, jeżeli na mocy...

Nieruchomości - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4655

+ 1 właściciel + 2 KW = 2 nieruchomości Nieruchomość budynkowa •Nieruchomościami są części powierzchni...