Wykład - rzecz (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rzecz (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Rzecz- art.45 KC; przedmiot materialny; chodzi o materię, która ma granice przestrzenne; każda rzecz ma swój kształt; wyjątki, które spełniają wymogi, ale nie są rzeczą: ciało ludzkie i zwierzęta; Podziały rzeczy:
-kryterium indywidualizacji:
oznaczone co do tożsamości- ściśle sprecyzowane; nie można zamienić;
oznaczone co do gatunku- jeżeli strony określiły tylko jej cechy; nie musi być konkretna; większa swoboda;
-kryterium ruchu:
nieruchomości:
=grunty- część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności; dookreśla go prawo własności; dzielą się na rolne i nierolne;
=nieruchomość budynkowa- co do zasady budynek jest częścią składową gruntu, nie jest osobny; wyjątkowo budynek może być osobną częścią- na mocy przepisu prawnego szczególnego, np. wtedy gdy właściciel budynku ma być inny niż właściciel gruntu  użytkowanie wieczyste;
=nieruchomości lokalowe- zasadą jest przyłączenie do gruntu; wyjątki na mocy ustawy o wyłączności lokali;
ruchomości- nie spełniają warunków dla nieruchomości, cała reszta;
Część składowa- element, fragment rzeczy; nie jest rzeczą, ale tylko częścią; nie może być przedmiotem praw rzeczowych; mogą podlegać zobowiązaniom;
Prawa rzeczowe- mogą obciążać tylko całą rzecz; nie na fragmencie;
Przynależność- osobna rzecz, która pełni rolę służebną wobec innej rzeczy;pojawia się stosunek podporządkowania; wszelkie umowy dotyczące rzeczy głównej rozciągają się automatycznie na przynależności (ale działa tylko dyspozytywnie, o ile nie umówimy się inaczej);
Pożytki- dochody; źródła pożytków:
-rzeczy:
pożytki naturalne- jeżeli rzecz takie przynosi to jest to rzecz produktywna; produkują ze swej natury; np. płody ziemi, surowce;
pożytki cywilne- uzyskane na mocy stosunku cywilnoprawnego; -prawa- np. dywidenda; dochody na podstawie umowy licencyjnej; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz