Mowa wewnętrzna

Odpowiedzi na kolokwium

 • dr hab. Irena Iskra-Golec
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2324

: monitorowanie mowy wewn. (jej źródłem jest ocena możliwości w stosunku do stopnia trudności zadania; kiedy w m.w...

Hobbes leviathan - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805

jako „zachowanego, zanikającego obrazu rzeczy widzianej”. Dalej określa Hobbes ciąg wyobrażeń jako „mowę wewnętrzną...

Rozwój myślenia-koncepcja Jeana Piageta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099

uważają, że ludzie są odpowiedzialni za wszystko, co jest na świecie. Mowa wewnętrzna ciągły wewnętrzny...

Orzeszkowa "Cham" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4550

, opis drobiazgowy-rzadziej dialog narracja: bliska mowie wewnętrznej Pawła, lub czasem oddana France...

Psychologia rozwoju człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2212

WYKŁAD 1 - TEORIE ROZWOJU    Sposoby ujmowania człowieka w rozwoju:  1.  Ontogenetyczny  Ukazywanie indywidualnej linii rozwoju człowieka (od poczęcia do śmierci); zmiany w rozwoju  indywidualnym  2.  Filogenetyczny  Ukazywanie człowieka na linii ewolucji od niżej do wyżej zorganizowanych organizmó...

Teorie agresji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 959

i uczuć za pomocą starannie opracowanej „mowy wewnętrznej” Ludzi uczy się mówienia do siebie (w myślach...

Friedrich Frobel - życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1666

, o których była wyżej mowa. Wewnętrzna rzeczywistość człowieka, gdzie drzemią potencjalne siły, powinna być stale...