Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX wieku.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX wieku. - strona 1 Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX wieku. - strona 2 Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX wieku. - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA 6- NOWE PRĄDY W NIEMIECKIEJ PEDAGOGICE XIX WIEKU: DIESTERWEG I FROEBEL Życie i działalność A. Diesterwego i F. Froebla. Fredrich Adolf Wilhelm Diesterweg (1790-1866) Niemiecki pedagog mieszczański i działacz oświatowy. Ukończył szkołę łacińską w Siegen. Studiował matematykę i fizykę w Herborn, Heidelbergu i Tybindze. Uzyskał doktorat broniąc pracy o tematyce matematyczno-filozoficznej. Początkowo pracował jako prywatny nauczyciel, później jako nauczyciel matematyki w Wormacji i Frankfurcie, a w 1818 roku został zastępcą rektora w szkole łacińskiej w Elberfeld. Od 1820 roku kierował pruskim seminarium nauczycielskim w Mors, a od 1832 roku w Berlinie (kształcił nauczycieli szkół podstawowych). W 1847 roku został odwołany z tych stanowisk przez pruskie władze oświatowe, a w 1850 roku zmuszono go do przejścia na emeryturę z powodów politycznych. Walczył o utworzenie i uznanie jednolitych podstaw kształcenia dla całego społeczeństwa. Cel ten był, według niego, możliwy do osiągnięcia tylko poprzez nauczanie blisko związane z otaczającą rzeczywistością. Opracował demokratyczny program oświatowy , który propagował jako dyrektor seminarium nauczycielskiego, w swych pracach dziennikarskich i podczas przemów na spotkaniach nauczycieli. Diesterweg był autorem wielu podręczników dla nauczycieli , które często wydawano za jego życia i przetłumaczono m.in. na język polski. Odnosiły się one głównie do geometrii, rachunków, geografii, astronomii i niemieckiego. W latach 1827-1866 redagował gazetę, gdzie drukował swoje artykuły, w których podejmował problemy ówczesnego nauczania i polityki oświatowej. W swych pracach zajmował się wszystkimi zagadnieniami edukacyjnymi: od ogólnych celów wychowania po szczegółowe wskazówki metodyczne. W swych poglądach politycznych przyjął równość wszystkich obywateli, zarówno co do praw, jak i obowiązków . Dzieła: „ Monotonne wykłady, mechaniczny pedantyzm, bezduszne postępowanie ”. „ Przewodnik dla nauczycieli niemieckich ” (1835) - najbardziej znana praca pedagogiczna Diesterwega, która zawierała rozważania teoretyczne i praktyczne wskazówki dla nauczycieli. Wiele drobnych rozpraw. Poglądy pedagogiczne: - popularyzator idei J.H. Pestalozziego; - praca wychowawcza dostosowana do rozwoju człowieka; - kształcenie umysłowe ma rozwijać zdolności poznawcze; - szkoła - bliżej życia (studia nad przyrodą poprzez badanie otaczającego środowiska miały na celu przygotowanie dziecka do właściwej nauki i rozwoju umiejętności językowych);

(…)

… roku nawiązał kontakt z wpływową, patrycjuszowską rodziną von Holzhausenów we
Frankfurcie i otrzymał zatrudnienia jako guwerner. Caroline von Holzhausen umożliwiła
Fröblowi wyjazd do Yverdon w Szwajcarii, gdzie zapoznał się z metodami nauczania
Pestalozziego, a jednocześnie kształcił swoich trzech podopiecznych.
Pedagogiczne poglądy Pestalozziego odegrały znaczącą role w kształtowaniu się poglądów
F. Fröbla…
… podejrzewają, że nawiązał romans z matką swoich podopiecznych - Caroline, w roku 1811 zrezygnował z posady guwernera i przeniósł się do
Göttingen. Tam opracował swoją filozofię wychowania - filozofię sferyczną, która była teorią naukową i metafizyczną. Jego teoria wychowania ma chrześcijańskie, choć warto podkreślić, że nie dogmatyczne korzenie.
F. Fröbel uważał, że każdy człowiek jest częścią boskiej…
… do właściwej nauki i rozwoju umiejętności językowych);
- zabiegał o powszechną, państwową, świecką szkołę elementarną.
Zasługi:
- jako pierwszy do literatury wprowadził termin „pedagogika społeczna”;
- organizował związki zawodowe nauczycieli i ich dokształcanie;
- sformułował kanony nauczania poglądowego.
Diesterweg odnosił założenia i idee klasycznej pedagogiki do szkoły ludowej i jej nauczycieli…
… miały właśnie do badania struktury przedmiotów.
Warto dodać, że w roku 1836 Fröbel otworzył w Turyngii Zakład dla rozwijania zamiłowań dzieci i młodzieży do pracy, który był w zasadzie fabryką zabawek! Powstały tam pierwsze podarki, które służyć miały samouczeniu się, a były to między innymi:
• drewniane kule, które dzieliły się na mniejsze,
• pudełka z klockami,
• sześciany - podzielone na dalsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz