Friedrich Frobel - życiorys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Friedrich Frobel - życiorys - strona 1 Friedrich Frobel - życiorys - strona 2 Friedrich Frobel - życiorys - strona 3

Fragment notatki:

Friedrich Froebel U r odzony 21 kwietnia 1782 roku w Oberweissbach, zm arł 21 czerwca 1852 roku w Marienthal . N iemiecki pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej. Twórca pierwszego systemu wychowania przedsz kolnego zwanego Frobizmem. Dzieła: „ Wychowanie człowieka ” (1826). Poglądy pedagogiczne: - przedszkole uznawał ogrodem dziecięcym, dzieci bowiem miały się w nim uczyć jak rośliny w ogrodzie pielęgnowane przez wychowawcę - ogrodnika; - główną formę aktywności dzieci uważał zabawę służącą ich wszechstronnemu rozwojowi i przygotowaniu do nauki w szkole. Zasługi: - zainicjował w państwie pruskim, które nie tolerowało instytucji wychowujących dzieci w duchu samodzielności myślenia i poszanowania ludzi, zreformowany typ placówki edukacyjnej dla najmłodszych, określanej mianem ogrodu dziecięcego (Kindergarten);
- wprowadził nowy system nauczania, za pomocą kształcących gier;
- freblówka - przedszkole prowadzone według jego metod.
Kładł nacisk na wszechstronny i harmonijny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny, zgodny z indywidualnymi cechami dziecka. W organizowanych przez siebie tzw. „ogródkach dziecięcych” uwzględnił podstawowe zasady dydaktyczne - poglądowości, aktywności, dostępności, systematyczności, logicznej kolejności.
Zainicjował w państwie pruskim zreformowany typ placówki edukacyjnej dla najmłodszych, określanej mianem ogrodu dziecięcego ( Kindergarten ). Chciał, by dzieci czuły się w nim, jak rośliny z troską pielęgnowane przez ogrodnika - wychowawcę i od najmłodszych lat uczyły się tam samodzielności myślenia oraz umiejętności współżycia z ludźmi.
Szczególną rolę w rozwoju dziecka Froebel przypisywał tzw. „darom”. Wyróżniał trzy dary odpowiednie dla trzech okresów przedszkolnych (okres kuli, walca i sześcianu) w rozwoju dziecka:
I okres, w którym dzieci otrzymują piłkę jako kulę (do zabawy w ogródku) II okres, dzieci otrzymują walec III okres, dzieci otrzymują klocki jako sześcian Friedrich Fröbel urodził się 21. kwietnia 1782 roku w księstwie Schwarzburg-Rudolstadt, jako szóste dziecko pastora. Dzieciństwo i wczesna młodość F. Fröbla naznaczone były stratą matki, która zmarła sześć miesięcy po urodzeniu syna. Ojciec ożenił się ponownie trzy lata później. Jednakże ani macocha, ani ojciec nie poświęcali uwagi najmłodszemu dziecku. Od małego Friedrich Fröbel - pozostawiany sam sobie - uwielbiał kontakt z przyrodą, a także samodzielnie zgłębiał Biblię. Te trzy elementy: strata matki, obcowanie z przyrodą oraz wiara chrześcijańska wywarły niebagatelny wpływ na jego późniejszą koncepcję pedagogiczną.


(…)

… i nauczycielskie.
Z powodów osobistych, niektórzy podejrzewają, że nawiązał romans z matką swoich podopiecznych - Caroline, w roku 1811 zrezygnował z posady guwernera i przeniósł się do
Göttingen. Tam opracował swoją filozofię wychowania - filozofię sferyczną, która była teorią naukową i metafizyczną. Jego teoria wychowania ma chrześcijańskie, choć warto podkreślić, że nie dogmatyczne korzenie.
F. Fröbel uważał…
… materiał autodydaktyczny, a służyć miały właśnie do badania struktury przedmiotów.
Warto dodać, że w roku 1836 Fröbel otworzył w Turyngii Zakład dla rozwijania zamiłowań dzieci i młodzieży do pracy, który był w zasadzie fabryką zabawek! Powstały tam pierwsze podarki, które służyć miały samouczeniu się, a były to między innymi:
• drewniane kule, które dzieliły się na mniejsze,
• pudełka z klockami…
… ruchowe (bieganie, tańce, gry w kole itp.) oraz ogrodnictwo.
Fröbel starał się spopularyzować swoją teorię zabawy na różne sposoby, jednakże nie opracował jej syntezy w żadnym ze swoich pism. Co prawda 1848 roku zorganizował konferencję dla nauczycieli szkół elementarnych, na której dyskutowano związek ogródków dziecięcych ze szkołą, a także rolę, jaką mogą odegrać podarki w systemie szkolnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz