Teorie agresji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie agresji-opracowanie - strona 1 Teorie agresji-opracowanie - strona 2 Teorie agresji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład dr Marcin Szulc
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Teorie agresji, agresja i media,
przemoc w szkole, profilaktyka
1. Definicja i teorie agresji
Agresją nazywamy każde zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu (Wojciszke 2002). Jednym z podziałów jest podział na agresję wrogą (gniewną) i instrumentalną. Istnieją różne koncepcje agresji: teoria genetyczna agresji, teoria instynktu agresji (obie traktujące agresje jako wrodzoną), teoria popędu agresji, teoria uczenia się agresji.
Teoria genetyczna agresji
Teoria instynktu agresji
Teoria popędu agresji
Teoria uczenia się agresji
Opis powyższych koncepcji znajduje się w rozdziale autorstwa B. Wojciszke pt. „Relacje interpersonalne” na stronie od 147 - 164 w III tomie podręcznika akademickiego „Psychologia” pod red. J. Strelaua.
2. Płeć a agresja
Nie ma różnic w nasileniu zachowań agresywnych między mężczyznami i kobietami (wszystko zależy od typu agresji) (Bjorkvist, 1994). Niektóre badania sugerują nawet, że kobiety częściej niż mężczyźni stosują przemoc fizyczną wobec partnera (Stets, Straus, 1990). )Dziewczęta częściej niż chłopcy posługują się agresją pośrednią (plotki, izolacja społeczna osoby, stawianie kogoś w złym świetle). Różnice w postrzeganiu agresywności pomiędzy płciami zależą jednak od przyjętego punktu widzenia... Kobiety traktują agresję jako formę wyładowania złości
Mężczyźni jako narzędzie podporządkowania sobie innych (Campbell, Muncer, 1994)
Pomimo przedstawionych danych mężczyźni częściej niż kobiety zabijają i dokonują napaści Agresja mężczyzn jest z reguły fizyczna („gorąca”)
Kobiety stosują „zimną” przemoc.... 2.1. Kwestia testosteronu Poziom testosteronu jest siedmiokrotnie wyższy u mężczyzn niż kobiet (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002).
Holenderskie badania nad grupą 50 osób poddanych zabiegowi zmiany płci - jednej grupie transseksualistów podawano testosteron by upodobnić ich do mężczyzn, drugiej grupie środki zmniejszające jego zawartość by upodobnić ich do kobiet
Kobiety otrzymujące testosteron stawały się bardziej agresywne i łatwiej podniecały się seksualnie
Mężczyźni u których zmniejszono poziom testosteronu łagodnieli i stawali się mniej pobudliwi seksualnie (Van Goozen, 1995)
Wysoki testosteron nie wyzwala automatycznie agresji, sprzyja jednak zachowaniom mającym na celu dominowanie nad innymi ludźmi i podnoszeniu pozycji społecznej (Mazur, Booth, 1998).

(…)

… ludźmi i podnoszeniu pozycji społecznej (Mazur, Booth, 1998). Nie wpływa on bezpośrednio lecz pośrednio poprzez nasilenie chęci dominowania.
Z perspektywy teorii doboru płciowego męska skłonność do walki o wysoką pozycję jest jedynie drogą do osiągnięcia udanej reprodukcji
Agresja powiązana z walką o wysoką pozycję pojawi się wtedy, gdy bezpieczniejsze sposoby osiągania tej pozycji zostaną zablokowane oraz są kłopoty z dostępnością partnerki
Kto najczęściej stosuje agresję i przemoc?
Ubodzy mężczyźni u progu dorosłości cechujący się niskim ilorazem inteligencji oraz przejawiający wczesne zachowania seksualne (Rove, 1996) Testosteron u wszystkich mężczyzn wyzwala taką samą skłonność do dominacji i rywalizacji
Mężczyźni lepiej sytuowani nie muszą bić innych by dać upust tej skłonności (grają na korcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz