Mienie publiczne pojęcie - strona 272

Opracowanie własne poityka regionalna

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. Pietrzyk
 • Polityka regionalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3682

przez władze publiczne (centralne i terytorialna), podmioty prywatne oraz instytucje w regionach mające na celu...

Podstawy prawa karnego - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy prawa karnego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6048

jako ilustrację: o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu (najstarsze), o przestępstwach przeciwko mieniu...

Władztwo administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4620

) pojęcia organu administracji publicznej (jako cecha organu administracyjnego) Do istoty władztwa...

Skarga konstytucyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

. POJĘCIE „ORZECZENIA OSTATECZNEGO” Przedmiotem skargi są zarzuty naruszenia konstytucyjnych wolności i praw...

Ryzyko a niepewność- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

pojęcia. Ryzyko jest sytuacją, gdy co najmniej jedna z jej składowych nie jest znana, ale jest rozpoznane...

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

stanowiska głowy państwa z innymi stanowiskami w państwie. -pojęcie to pojawiło się pierwszy raz w czasie...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

administracji stosuje pojęcia oceniające lub nieokreślone, albo gdy decyzja zleży od jego uznania. Zasada...