Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP - strona 1 Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP - strona 2 Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP - strona 3

Fragment notatki:

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP. Ewolucja od (przy pierwszym wyborze, po „okrągłym stole” ) wyborów przez Sejm i Senat połączonych w Zgromadzenie Narodowe do (już następne) wybory o charakterze powszechnym Pierwsze wybory prezydenckie w 1989r: -odbyły się 19 lipca 1989r. (559 członków Zgromadzenia Narodowego - uczestniczyło 544, głosy ważne- 537, W. Jaruzelski - 270 głosów, został zaprzysiężony) Wybory prezydenta przez naród: - drugie wybory odbyły się już jako powszechne i bezpośrednie, w dwu turach w końcu 1990r. - próba wprowadzenia rozwiązań modelu półprezydenckiego. I tura - 25 listopada, II- 9 grudnia. W następstwie tych wyborów prezydentem został L. Wałęsa. -Podstawa prawna tych wyborów: ustawa o zmianie Konstytucji RP i ustawa o wyborze prezydenta RP (obie z 27.09.1990r.)
- w oparciu o znowelizowane przepisy ww. ustawy (zmieniane 13 razy) został wybrany kolejny prezydent - A. Kwaśniewski (dwie tury - 5 listopada 1995r i 19 list. 1995r.) - po II turze miał 51,72 % głosów.
-w 2005r. również w dwóch turach został wybrany L. Kaczyński - 54% głosów.
- W Polsce niestety istnieje system wyborów powszechnych prezydenta, niestety - ponieważ nie przystaje on do osłabionej koncepcji prezydentury w polskiej Konstytucji. Wymogi na urząd prezydenta: - określone w Konstytucji z 1997r.
- wymogi te to:
Obywatelstwo polskie
Musi (ta osoba) korzystać z pełni praw wyborczych do Sejmu
Ukończone 35 lat
- Kandydata musi zgłosić obecnie co najmniej 100 000 obywateli korzystających z prawa wybierania do Sejmu. Lustracja: - w świetle ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne:
Kandydat na prezydenta RP ma obowiązek złożenia stosownego oświadczenia na ręce Państwowej Komisji Wyborczej.
Prezydent RP odbiera takie oświadczenie od osoby desygnowanej na urząd premiera.
- oświadczenia podlegają tzw. lustracji przed Sądem Lustracyjnym, który stwierdza zgodność oświadczenia z prawdą.
- ujawnienie faktu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa, nie powoduje niemożności kandydowania, ta informacja musi być po prostu podana do informacji publicznej. Charakter wyborów: -W konstytucji zapisane jest że Prezydenta wybiera Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. - jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w I turze bezwzględnej większości głosów to jest przeprowadzana II - 14 dnia od pierwszego głosowania.
- Konstytucja nie określa górnej liczby kandydatów w I turze, jest jedynie określone, że do II tury przechodzą Ci dwaj kandydaci, którzy otrzymali w I największą liczbę głosów.


(…)

… głosów w I turze.
- w II turze wygrywa osoba, która otrzymała więcej głosów (zasada większości względnej)
Zarządzanie wyborów prezydenckich:
-zarządzanie wyborów prezydenckich zostało złożone w ręce Marszałka Sejmu
- Marszałek powinien podjąć swoją decyzję nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP.
- w razie opróżnienia urzędu prezydenckiego- nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu -> wybory w dzień wolny od pracy w ciągu 60 dni od ich zarządzenia.
Stwierdzenie ważności wyborów:
- przez Sąd Najwyższy
- na mocy ordynacji prezydenckiej
-SN orzeka w pełnym składzie Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, rozstrzygając o ważności wyboru, w oparciu o sprawozdanie PKW (Państwowa Komisja Wyborcza) oraz po rozpoznaniu…
….
Niepołączalność:
- tradycyjny zapis w konstytucji - o incompatibilitas - niepołączalność stanowiska głowy państwa z innymi stanowiskami w państwie.
-pojęcie to pojawiło się pierwszy raz w czasie debat przygotowawczych do uchwalenia konstytucji USA.
- w systemie parlamentarno-gabinetowym : prezydent nie może jednocześnie zasiadać w parlamencie.
- Polska Konstytucja:
Nie może łączyć urzędu z mandatem poselskim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz