Mienie publiczne pojęcie - strona 273

Forma państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 798

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE PUNKT 5 - 25.10.11r. POJĘCIE FORMY PAŃSTWA Pojęcie formy państwa...

Doktryny- zagadnienie absolutyzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

się za nieograniczoną niczym władzą monarchy (także nad życiem i mieniem obywateli), byli wrogami zgromadzeń...

Prawo administracyjne - ściąga1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715

uchwał R.G. i określanie sposobów ich wykonania; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonanie budżetu...

Skarga powszechna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3073

. Pod pojęciem organów państwowych należy rozumieć przede wszystkim organy administracyjne wszystkich szczebli...