Mienie publiczne i jego kategorie - strona 40

Osoba prawna

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

osobowo prawn nie s w cicielami tylko ZARZ DCAMI powierzonego im mienia, a zadania s ograniczone...

Papiery wartościowe.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
  • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

i regulacje szczególne. Kc obejmuje 3 kategorie papierów wartościowych: Imienne. Na zlecenie. Okazicielskie...

Świadczenia osobiste i rzeczowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 6874

żywiołowe: - zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia większej ilości osób, -mogące wywołać poważne...

Wykład - Feminizm kulturowy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 210
Wyświetleń: 728

mieć męża i dziecko, każdy normalny mężczyzna musi się wyszaleć, naturalnym powołaniem mężczyzny...