Mienie publiczne i jego kategorie - strona 41

Skrypty - Gospodarka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2023

jest państwowe, ma odrębne prawo własności do mienia, które nabyło w trakcie działalności. Jest to własność...

Prawo o zgromadzeniach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

albo mieniu w znacznych rozmiarach. Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona...

Subwencje

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

przez jednostki sektora finansów publicznych, do nich zalicza się: opłaty, dochody z mienia, w szczególności...

Rodzaje osób prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

publicznej (ustawa o samorządzie wojewódzkim). ma osobowość prawną i ma własne mienie, a oświadczenia woli...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

? Wszystkie one nie zawierają kategorii wieś. Sformułowano 5 scenariuszy, przez zespół studiów prospektywnych Komisji...