subwencje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
subwencje - strona 1 subwencje - strona 2 subwencje - strona 3

Fragment notatki:

Przesłanki powstania budżetu państwa: rozwój stosunków towarowo-pieniężnych,
wydzielenie z majątku panującego majątku państwa,
rozwój parlamentaryzmu,
rozwój funkcji państwa,
rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Definicja budżetu państwa (BP): Budżet jest planem finansowym państwa, zestawiającym dochody i wydatki w roku kalendarzowym, uchwalanym w formie ustawy określającej źródła dochodów i rodzaje wydatków.
Funkcjonowanie BP jest zdeterminowane przepisami prawnymi, które są zawarte w: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawie o finansach publicznych,
Ustawach budżetowych,
Ustawach podatkowych,
Ustawach okołobudżetowych.
Klasyfikacja BP: Jest to podział poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków BP: Kryterium podmiotowe - dzieli budżet na części, które wskazują gestorów środków budżetowych. Kryterium przedmiotowe - dzieli budżet na działy rozdziały paragrafy. Jest odzwierciedleniem funkcji realizowanych przez budżet. Umożliwia ocenę oddziaływania władz publicznych na działalność jednostek gospodarki budżetowej i sektora przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
Funkcje BP: Ekonomiczne: alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna, fiskalna, kredytowa, transferu.
Polityczne: ustrojowa, demokratyczna.
Zasady budżetowe - to reguły dotyczące prawidłowego wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem budżetu. Są to głównie zasady: Równowagi - zrównoważenie wydatków BP z jego dochodami. Jeżeli w budżecie występuje niedobór dochodów w stosunku do jego wydatków, to jest to deficyt budżetowy. Jeśli wpływy BP przewyższają jego wydatki, to jest to nadwyżka budżetowa. Zupełności (powszechności) - w budżecie powinny zostać uwzględnione wszystkie dochody i wydatki państwa. Jawności - prace parlamentu nad budżetem są jawne; sama ustawa jest publikowana; jej treść jest dyskutowana w środkach masowej informacji. Jednoroczności - respektowanie rocznego czasu trwania budżetu. Operatywności - opracowywanie budżetu w układzie podmiotowym, czyli wskazanie zadań i środków budżetowych dla konkretnych podmiotów. Jedności - objęcie jednym planem-budżetem wszystkich dochodów i wydatków państwa. Wyróżnia się tu jedność formalną (budowanie całego bilansu systemu finansów publicznych, obejmującego budżet władz centralnych i budżety jednostek samorządowych) i materialną (wszystkie dochody BP są przeznaczone na pokrycie wszystkich jego wydatków). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dochody BP stanowią:

(…)

… publicznych, dochody BP stanowią:
Daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.
Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do nich zalicza się:
opłaty,
dochody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz