Audyt a system publicznej wewnętrznej kontroli finansowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt a system publicznej wewnętrznej kontroli finansowej - strona 1 Audyt a system publicznej wewnętrznej kontroli finansowej - strona 2 Audyt a system publicznej wewnętrznej kontroli finansowej - strona 3

Fragment notatki:

AUDYT A SYSTEM PUBLICZNEJ WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ PWKF PWKF - kontrola finansowa i audyt wewnętrzny - to zintegrowany system prawidłowego funkcjonowania JSFP, stwierdzający możliwość poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi w tym z UE na poziomie poszczególnych jednostek
Audyt wewnętrzny w systemie finansów publicznych - cele niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów
czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki
Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania dotyczy w szczególności: zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi
efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli
wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Audyt wewnętrzny prowadzi się w: ministerstwach
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
urzędach centralnych
Rządowym Centrum Legislacji
urzędach wojewódzkich
urzędach celnych
izbach celnych
urzędach kontroli skarbowej
urzędach skarbowych
izbach skarbowych
funduszach celowych
ZUS, KRUS, NFZ
prokuraturze
Najczęstsze tematy audytu wewnętrznego zamówienia publiczne
gospodarowanie środkami przy zaciąganiu zobowiązań oraz dokonywaniu wydatków
egzekucja i zwrot należności publicznoprawnych
gospodarowanie mieniem, planowania, realizacji
poprawność i kompletność ewidencji środków trwałych
poprawność i kompletność i wiarygodność sporządzania planów finansowych obieg dokumentów finansowo-księgowych
funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej
Wartość dodana audytu wewnętrznego oszczędność środków publicznych
zapewnienie że obszar działa prawidłowo
poprawienie efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej
usprawnienie procesów wprowadzenie systemu monitorowania realizacji zadań jednostki
poprawa efektywności wykorzystania zasobów
ulepszenie systemów ochrony zasobów
wykrycie lub zapobieżenie nadużyciu finansowemu
Cechy audytu wewnętrznego certyfikowanie systemu zarządzania instytucję
działanie prewencyjne
nastawienie na ulepszenie sposobu zarządzania


(…)

… Najważniejszych Organów Audytu/ Kontroli
Komitet Kontaktowy Najważniejszych Organów Kontroli/ Audytu państw UE
Karta audytu wewnętrznego - określa ramowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Środowiska audytu wewnętrznego w SFP
komórki kontroli resortowej
NIK
RIO
kontrola skarbowa
kontrola celna
biegli rewidenci
komisja europejska
kontrola środków pochodzących z UE

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz