Pojęcie i znaczenie istotności oraz ryzyka w audycie wewnętrznym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i znaczenie istotności oraz ryzyka w audycie wewnętrznym-opracowanie - strona 1 Pojęcie i znaczenie istotności oraz ryzyka w audycie wewnętrznym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i znaczenie istotności oraz ryzyka w audycie wewnętrznym
Istotność jest pojęciem względnym.
Informacje finansowe należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie wprowadziłoby w błąd czytelnika sprawozdania finansowego.
Przy audycie wyznacza się próg/poziom istotności - wielkość, do której będzie się tolerować błędy, określoną przez audytora, w oparciu o konkretną sytuację, na etapie planowania.
Audyt bazuje na metodzie wyrywkowego badania. Wybiera się ze zbiorowości reprezentatywną próbę, szczegółowo bada, a następnie uogólnia na całą populację.
!ryzyko niewykrycia błędów, nawet tych istotnych!
Ryzyko audytu nie może przekroczyć 5%.
Istotność - wyraża względne znaczenie elementu lub grupy powiązanych elementów dla całej audytowanej działalności.
Próg istotności - określa górną granicę tolerancji dla nieprawidłowości występujących w audytowanej działalności stwierdzonych w wyniku kontroli całej populacji lub ekstrapolowanych z badania próby.
Istotność ocenia się zarówno na etapie planowania audytu, wykonania i sprawozdania.
Na etapie przygotowania próg istotności pozwala ustalić zakres badań niezbędnych do zdobycia wystarczających dowodów kontroli (obszarów, które zostają poddane audytowi).
Na etapie wykonania określa się istotności cząstkowe dla poszczególnych zadań. Na etapie sprawozdania wagę nieprawidłowości ustalonych w trakcie kontroli porównuje się z progiem istotności co pomaga stwierdzić czy ogólna ocena (opinia) powinna być pozytywna czy negatywna.
Decyzje dotyczące progu istotności oraz akceptowanego ryzyka audytu mają wpływ na ilość prac niezbędnych do przeprowadzenia badań, a co za tym idzie na oszczędności, wydajność i skuteczność badania.
2. Ocena ryzyka w audycie wewnętrznym
Ryzyko audytu(RA) - ryzyko w że ryzyko, że audytor wyciągnie mylne wnioski dotyczące kontrolowanej działalności (tj. że nie wyrazi zastrzeżeń co do kontrolowanej działalności obarczonej nieprawidłowościami).
Ocena ryzyka audytora wewnętrznego powinna być wykonywana podczas przygotowywania i przeprowadzania kontroli.
Audyt przeprowadzony jest wyrywkowo, stopień ufności - co najmniej 95% i wyższy.
RA składa się z 3 elementów:  ryzyko wewnętrzne(wrodzonego, nieodłącznego RW) - dotyczy charakterem działania, operacji lub struktury zarządzania, które mogą być źródłem błędów i nieprawidłowości, które jeżeli się im nie zapobiegnie i nie wykryje i nie skoryguje dzięki procedurom kontroli wewnętrznej sprawią, że sprawozdanie finansowe stanie się niewiarygodne. Opisane w nim operacje będą w pewnym stopniu nie legalne lub nieprawidłowe lub zarządzanie będzie nie wydajne i nie skuteczne i nie oszczędne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz