Pytania testowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3507
Wyświetleń: 6377
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - strona 1 Pytania testowe - strona 2

Fragment notatki:

1.Próg istotności wyraża sobą:
a) górną granicę tolerancji dla nieprawidłowości występujących w audytowej działalności
b) jeden z warunków obligujących do wprowadzenia audytu wewnętrznego
c) wartość poniżej której jednostka może korzystać z usługowego prowadzenia audytu wew.
2.Im więcej badań kontrolnych przeprowadza audytor:
a) tym samym niższe jest ryzyko niewykrycia ( przeoczenia ) i ryzyko audytu
b) tym niższe jest ryzyko nieodłączne
c) tym wyższe jest ryzyko wewnętrze 3.Bezpośrednio od audytowanej jednostki zależą:
a) ryzyko nieodłaczne i kontroli wewnetrznej
b) ryzyko przeoczenia i audytu
c) ryzyko niewykrycia i wewnetrzne
4.Im audytor wyżej oceni poziom ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli wewnętrznej:
a) tym więcej badań kontrolnych ( testów) musi przeprowadzić w celu zmniejszenia ryzyka
b) tym mniej badań kontrolnych musi przeprowadzic w celu zmniejszenia ryzyka
c) tym poziom audytu 5.Audytor wew ma wpływ na oszacowane ryzyko:
a) nieodłączne
b) kontorli wewnętrznej
c) przeoczenia 6.Na ryzyko audytu wpłaywa między innymi:
a) ryzyko finansowe
b) ryzyko nieodłączne
c) ryzyko istotności
7.Audytorem wewnętrznym może być osoba posiadająca uprawnienia:
a) inspektora kontroli celnej
b) głównego księgowego w jednostce sektroa finansów publicznych
c) biegłego rewidenta
8.Jeżeli audytor wyda w ramach czynności doradczych wnioski i zalecenia:
a) są one bezwzględnie obowiązujące
b) kierownik jednostki nie są nimi związani
c) są one podstawą do nastepnego planu audytu
9.Przez zadanie audytowe należy roumiec:
a) zadanie zapewniajace i czynności doradcze
b) zadanei sprawdzajace i kontrola
c) czynnosci kontrolne i zapewniające
10.Jedneym z podstawowych elementów planu audytu jest:
a) lista obszarów ryzyka w których zostana przeprowadzone zadania zapewniające
b) określenie metody przeprowadzania audytu c) określenie wielkości ryzyka audytu
11.Audytorem wewnętrznym może być osoba posiadająca uprawnienia:
a) inspektora kontroli celnej
b) głównego księgowego w jednostce sektroa finansów publicznych
c) biegłego rewidenta
12.Cykl audytu oblicza się jako:
a) iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprwadzenia zadań zapewniających na następny rok
b) iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprwadzenia zadań zapewniających na następny rok oraz zidentyfikowanie obszarów ryzyka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz