Podstawy audytu wewnętrznego - zbiór pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 3843
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy audytu wewnętrznego - zbiór pytań - strona 1 Podstawy audytu wewnętrznego - zbiór pytań - strona 2 Podstawy audytu wewnętrznego - zbiór pytań - strona 3

Fragment notatki:

ZBIÓR PYTAŃ - PODSTAWY AUDYTU WEWNETRZNEGO - wykłady (dr Olga Martyniuk) Celem audytu wewnętrznego jest m.in.: a. Krytyka ludzi
b. Krytyka wyników c. Udoskonalanie procesów d. Żadne z powyższych
Która z poniższych pozycji podlega ocenie audytorów wewnętrznych a. Proces zakupów
b. Funkcja zasobów ludzkich
c. System baz danych
d. Żadne z powyższych e. Wszystkie z powyższych Jednym z zadań audytu wewnętrznego jest a. Zarządzanie ryzykiem
b. Ustalanie procedur systemu kontroli wewnętrznej c. Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością operacyjna d. Wszystkie z powyższych
Procedury i normy w przedsiębiorstwie a. Ograniczają ryzyko gospodarcze
b. Wspomagają system kontroli wewnętrznej c. Żadne z powyższych d. Wszystkie z powyższych
Opracowanie planu rocznego poprzedza: a. Stworzenie analizy potrzeb audytu i analizy ryzyka b. Wstępna ocena systemu kontroli wewnętrzne
c. Wysłanie kwestionariuszy samooceny do wszystkich komórek organizacyjnych
d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Jedną z głównych funkcji programu (planu) zadania jest: a. Pełnienie roli narzędzia planowania i prowadzenia prac zadania b. Dokumentowanie przez audytora wewnętrznego ocen mechanizmów kontrolnych
c. Zachowanie standardowego podejścia do zadania
d. Dokonanie oceny ryzyk związanych z badaną działalnością
Audytor wewnętrzny postawił sobie za cel zadania identyfikację konfliktów personalnych, które źle wpływają na wydajność. Która z następujących technik audytu pozwoli najlepiej osiągnąć ten cel? a. Badanie dokumentów
b. Obserwacja c. Rozmowy d. Przegląd analityczny Audytor wewnętrzny postawił sobie za cel zadania stwierdzenie, czy personel recepcji jest w pełni wykorzystywany. Która z następujących technik audytu pozwoli najlepiej osiągną ten cel? a. Badanie dokumentów b. Obserwacja c. Zapytania
d. Przegląd analityczny
Który z następujących dokumentów powinien zbadać audytor wewnętrzny w celu ustalenia, czy dział przyjęć przyjmuje wyłącznie zatwierdzone zakupy a. List przewozowy b. Kopia zamówienia c. Faktura
d. Zasady i procedury funkcji przyjęć9. Który z następujących rodzajów testów jest najbardziej przekonujący, gdy audytor wewnętrzny chce potwierdzić Który z następujących rodzajów testów jest najbardziej przekonujący, gdy audytor wewnętrzny chce potwierdzić istnienie zapasów przechowywanych w magazynie?

(…)

… naruszenie zasady poufności dokumentacji roboczej? Audytor wewnętrzny
a. Zabiera dokumentacje roboczą do hotelu na noc
b. Zezwala audytorowi zewnętrznemu na skopiowanie dokumentacji roboczej
c. Czasami pokazuje dokumentacje roboczą audytowanym
d. Czasami odkłada dokumentacje robocza w niewłaściwe miejsce
Dokumenty dostarczają informacji o różnym stopniu pewności. Jeżeli celem zadania jest uzyskanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz